DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetim Muhasebesi ISLS   407 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Nursun DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELİF NURSUN DEMİRCİOĞLU1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Faaliyete dayalı maliyet sistemi ve yönetimi, kısıtlar teorisi, süreç katkı muhasebesi, kalite maliyetleri, tam zamanında üretim sistemi ve dengeli sonuç kartı gibi modern muhasebe yöntemlerinin yönetim ve strateji alanında uygulanmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Bu derste yönetim muhasebesi araçları anlatılarak, çağdaş yönetim muhasebesi teknik ve teorileri açıklanacaktır. Ayrıca işletme karlılıklarının arttırılmasında maliyet bilgilerinin karar almadaki önemi açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetim muhasebesinin temel kavramlarını anlar.
2) Maliyet değerleme yöntemlerini anlar ve maliyet tahminlerinde bulunur.
3) İşletmelerin karlılık hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde maliyet bilgilerinin karar almada nasıl kullanıldığını belirler.
4) Teknolojik değişmelerin maliyet ve yönetim muhasebesine etkilerini açıklar.
5) Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi ve Yönetimi, Kısıtlar Teorisi ve Süreç Katkı Muhasebesi, Tam Zamanında Üretim Sistemi, Kalite Maliyetleri ve Dengeli Sonuç Kartı gibi çağdaş yöntemleri detaylı olarak açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yönetim Muhasebesi :Genel Bakış , Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Kavramları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Maliyetlerin Sınıflandırılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Maliyet Değerleme Yöntemleri ve Maliyet Tahminleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Maliyet-Hacim-Kar Analizleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Kar Planlama ve İşletme Bütçeleri- Esnek Bütçeler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Teknolojik Değişmelerin Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Etkisi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi ve Faaliyete Dayalı Maliyet Yönetimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi ve Faaliyete Dayalı Maliyet Yönetimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Kısıtlar Teorisi ve Süreç Katkı Muhasebesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Kısıtlar Teorisi ve Süreç Katkı Muhasebesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Kalite Maliyetleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Tam Zamanında Üretim ve Stok Kontrol Sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Dengeli Sonuç Kartı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Karar almada maliyet bilgilerinin kullanımı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar