DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Yönetimi ISLS   409 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk ÇOLAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.SELÇUK ÇOLAK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı başarılı proje yönetimi uygulamalarının arkasında bulunan temel prensiplerin sunmak ve öğrencilere yönetsel bir bakış açısı getirebilmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste, proje ile ilgili fikir üretilmesi aşamasından başlayarak, proje seçim ölçütlerinin oluşturulması, proje yöneticisinin ve organizasyonunun belirlenmesi, projenin planlanması, yürütülmesi, kontrolü, denetlenmesi ve sonuçlanması ile ilgili tüm yönetsel ve teknik konular incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Proje Yönetimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde sunar
2) Proje Yönetimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi ifade eder.
3) Proje Yönetimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4) Proje Yönetimi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır ve yorumlar.
5) Proje Yönetimi alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamları yönetir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje Yönetiminde Temel Kavramlar Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
2 Proje Değerlemesi ve Seçimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
3 Proje Değerlemesi ve Seçimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
4 Proje Yöneticisi ve Proje Organizasyonu Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 Proje Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
6 Proje Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
7 Projelerde Bütçe ve Maliyet Yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Projelerde Çizelgeleme (CPM/PERT) Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
10 Projelerde Çizelgeleme (CPM/PERT) Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
11 Projelerde Kaynak Atanması Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
12 Projelerde Kaynak Atanması Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
13 Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Problemi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
14 Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Problemi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
15 Kritik Zincir Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması ve Sınava yönelik çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar