DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalite Yönetimi ISLS   421 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Arzu UZUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ARZU UZUN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ARZU UZUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kalite yönetimi anlayışı ve Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili konuları kavratmak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimi uygulayacak ve kalite yönetim sistemi kuracak donanıma sahip kılmak
Dersin İçeriği
Kalite ve kalite yönetiminin tarihsel gelişimi ve toplam kalite yönetimi konularına değinilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kalite kapsamındaki datayı kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirir, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanır.
2) Kalite alanındaki bir problemi, kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
3) Kalite alanındaki uygulamalarda beklenmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 KALİTE VE KALİTE YÖNETİMİ KAVRAMI Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 5-S YÖNTEMİ ÖĞRENCİNİN ÖNERİLEN KAYNAKLARI OKUYARAK GELMESİ Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 YENİDEN YAPILANDIRMA ÖĞRENCİNİN ÖNERİLEN KAYNAKLARI OKUYARAK GELMESİ Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 BPR (DEVAM) ÖĞRENCİNİN ÖNERİLEN KAYNAKLARI OKUYARAK GELMESİ Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 ISO 9000 KALİTE YÖNETİM STANDARDI ÖĞRENCİNİN ÖNERİLEN KAYNAKLARI OKUYARAK GELMESİ Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 ISO 9000 KALİTE YÖNETİM STANDARDI ÖĞRENCİNİN ÖNERİLEN KAYNAKLARI OKUYARAK GELMESİ Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 T.V.B. ÖĞRENCİNİN ÖNERİLEN KAYNAKLARI OKUYARAK GELMESİ Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav ÖĞRENCİNİN ÖNERİLEN KAYNAKLARI OKUYARAK GELMESİ Yazılı Sınav
9 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖĞRENCİNİN ÖNERİLEN KAYNAKLARI OKUYARAK GELMESİ Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLKELERİ ÖĞRENCİNİN ÖNERİLEN KAYNAKLARI OKUYARAK GELMESİ Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLKELERİ ÖĞRENCİNİN ÖNERİLEN KAYNAKLARI OKUYARAK GELMESİ Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 İS MÜKEMMELLİĞİ MODELİ ÖĞRENCİNİN ÖNERİLEN KAYNAKLARI OKUYARAK GELMESİ Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Örnek Olay
13 İS MÜKEMMELLİĞİ MODELİ ÖĞRENCİNİN ÖNERİLEN KAYNAKLARI OKUYARAK GELMESİ Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İS MÜKEMMELLİĞİ MODELİ ÖĞRENCİNİN ÖNERİLEN KAYNAKLARI OKUYARAK GELMESİ Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
15 KALİTE ÖDÜLLERİ ÖĞRENCİNİN ÖNERİLEN KAYNAKLARI OKUYARAK GELMESİ Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ÖĞRENCİNİN ÖNERİLEN KAYNAKLARI OKUYARAK GELMESİ Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Örnek Olay
Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar