DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tüketici Davranışları ISLS   404 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serap ÇABUK
Dersi Verenler
Prof. Dr.SERAP ÇABUK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SERAP ÇABUK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletmelerin ürün ve hizmetlerini geliştirirken ve sunarken hitap ettiği tüketicilerin, tüketici karar verme ve satın alma süreçlerinin ve bu süreçler üzerinde etkili olan faktörlerin anlaşılmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders tüketici davranışları karar süreci ve bu süreci etkileyen içsel ve dışsal faktörler ile ilgili konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tüketici davranışlarını etkileyen insel ve dışsal faktörleri tanımlar.
2) Tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerin tüketici satın alma karar süreçlerinde yarattığı etkilerin anlaşılarak etkin pazarlama stratejilerinin nasıl geliştirileceğini kavrar.
3) Tüketici satın alma karar süreci aşamalarını öğrenir.
4) Tüketici davranış sürecindeki farklı rollerin tüketici satın alma durumuna etkilerinin anlaşılmasını sağlar.
5) Tüketicilerin neyi, neden ve nasıl satın aldıklarını açıklayabilmek için tüketici satın alma davranışında satın alma öncesi, satın alma ve satın alma sonrasına ilişkin ortaya çıkabilecek faaliyetleri açıklar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tüketici Davranışına Giriş Kitaptan ilgili bölümün (syf13-47) okunması, Türk tüketicilerin özellikleri üzerine araştırma ödevi Anlatım
Tartışma
2 Tüketici Davranış Modelleri ve Tüketici Davranışı Pazarlama Stratejisi İlişkisi Kitaptan ilgili bölümün (syf47-75) okunması,Tüketici Hakları üzerine araştırma Anlatım
Tartışma
3 Öğrenme ve Bellek Kitaptan ilgili bölümün (syf77-99) okunması Anlatım
Tartışma
4 Güdüleme ve İlgilenim Kitaptan ilgili bölümün (syf103-124) okunması Anlatım
Tartışma
5 Duyum ve Algılama Kitaptan ilgili bölümün (syf127-152) okunması Anlatım
Tartışma
6 Tutumlar ve Duygular Kitaptan ilgili bölümün (syf157-184) okunması Anlatım
Tartışma
7 Kişilik ve Benlik Kitaptan ilgili bölümün (syf189-207) okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Değerler ve Yaşam Biçimi Kitaptan ilgili bölümün (syf225-242) okunması Anlatım
Tartışma
10 Aile, Grup Dinamiği, Danışma Grupları Kitaptan ilgili bölümün (syf211-223) okunması, Kitaptan ilgili bölümün (syf245-265) okunması Anlatım
Tartışma
11 Kişisel Etkiler ve Yeniliklerin Yayılması Kitaptan ilgili bölümün (syf269-291) okunması Anlatım
Tartışma
12 Sosyal Sınıf ve Kültür Kitaptan ilgili bölümün (syf295-325) okunması Anlatım
Tartışma
13 Tüketici Satın Alma Süreci Kitaptan ilgili bölümün(syf329-355) okunması Anlatım
Tartışma
14 Tüketici Satın Alma Süreci Kitaptan ilgili bölümün (syf357-391) okunması. Anlatım
Tartışma
15 Proje sunumları Sunuma hazırlık Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar