DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tedarik Zinciri Yönetimi ISLS   408 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Behiye Gülsün NAKIBOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.ARZU UZUN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ARZU UZUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tedarik Zinciri; üretim için gereken malzemelerin alımı, bu materyallerin ara ürün ve nihai ürüne çevrilmesi ve bu ürünlerin müşterilere ulaştırılmasını sağlayan tedarik, üretim, dağıtım ve lojistik faaliyetlerinden oluşan bir ağdır. Bu derste bu kavramının öğrenciler tarafından anlaşılması hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği
Bu derste tedarik zincirinin temel elemanları incelenecek ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili süreçler açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik alanındaki (satın alma, üretim, stok yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, performans ölçümü vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar ve kullanır.
2) İşletmenin misyon ve hedeflerini destekleyecek şekilde tedarik zincirlerini ve ilişkilerini açıklar
3) Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını betimler
4) Depolama ve dağıtım merkezi yönetimi, taşımacılık yönetimi konularında bilgiyi, işletme performansı ve tedarik zinciri performansı ile ilişkilendirir
5) Tedarik zinciri yönetiminde bilişim ve iletişim teknolojileri konusundaki bilgiyi uygular
6) Süreçlerdeki olası ve mevcut problemleri tanımlar ve sorgular
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tedarik Zinciri Yönetimi tanımı ve tarihsel gelişimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tedarik Zinciri Yönetimi tanımı ve tarihsel gelişimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Satınalma süreçleri Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Satınalma ve elektronik satınalma, Tedarikçi ilişkilerine giriş Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tedarikçi ilişkileri, Tedarikçi seçimi, tedarikçi değerlendirme Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tedarikçi ilişkileri, Tedarikçi seçimi, tedarikçi değerlendirme Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Operasyonların planlanması Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Tedarik zincirinde tesis yeri seçimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Tedarik zincirinde tesis yeri seçimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Lojistik, Dış kaynak kullanımı Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Depo yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Depo yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Nakliye ve taşıma Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Paketleme, Incoterms Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması ve Sınava yönelik çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar