DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yatırım Projeleri ve Yönetimi ISLS   412 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, yatırım projelerinin tanınması, önemi, yönetimi ve değerlendirilmesi konularında gerekli temel bilginin edinilmesine yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste yatırım projelerinin hazırlanma ve değerleme süreci ile yatırım teşvik sisteminin Türkiye uygulamalarından bahsedilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yatırım ve proje kavramlarını açıklar
2) Yatırım türlerini sınıflandırır
3) Yatırım kararlarını etkileyen faktörleri sıralar
4) Yatırım projesi hazırlama sürecini kavrayarak, yeni yatırımlar için fizibilite çalışması yapar
5) Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik yöntemleri uygular
6) Türkiyede var olan güncel teşvik yasasından pratik uygulamaları ile birlikte haberdar olur
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Konuların Tanıtımı Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Tartışma
2 Yatırım ve proje kavramı, yatırım türleri, Yatırım projelerinin firma ve milli ekonomi açısından önemi. Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Yatırım kararını etkileyen faktörler. Sabit sermaye yatırımlarını farklılaştıran özellikler, işletmeleri yatırım yapmaya iten faktörler Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Yatırım Projesini Hazırlama Süreci: Ön etüd, Pazar etüdü, Talep Analizi, Yatırım kapasitesinin belirlenmesi, kuruluş yerinişn belirlenmesi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Yatırım projesinin teknik yönden hazırlanması, fizibilite etüdleri (ekonomik, teknik, finansal) Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Yatırımları teşvik sisteminde Türkiye uygulamaları Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Sabit sermaye tutarının belirlenmesi, İşletme sarmayesi ihtiyacının hesaplanması Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
8 Vize Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yatırım projesinin firma açısından değerlendirilmesi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan statik yöntemler Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemler Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemler Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Projelerin milli ekonomi açısından değerlendirilmesi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Kullanılan Yöntemler: Sermaye/Hasıla, Sermaye/İstihdam Oranları ve Döviz Hasıla/Masraf Yöntemi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 İşlenilen konuların gozden gecirilmesi Yatırım Projeleri kitabının işlenen bolumlerinin gozden gecirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar