DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hizmet Pazarlaması ISLS   416 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hatice DOĞAN SÜDAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hizmetler, hizmet pazarlaması ve hizmet stratejileriyle ilgili temel bilgileri vermek ve hizmet endüstrisindeki işletmeler için ürün, fiyatlama, tutundurma ve dağıtım stratejilerini belirlemektir.
Dersin İçeriği
Bu ders hizmetin tanımı ve kapsamı, hizmetin temel özellikleri, hizmetlerde ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, talep ve kapasite yönetimi ve hizmet kalitesi konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hizmet ürününü anlar ve yeni hizmet geliştirme sürecinin aşamaları ve önemi hakkında bilgi sahibi olur.
2) Hizmetler için fiyatlama, dağıtım ve tutundurma stratejileri geliştirebilir ve genişletilimiş pazarlama karması elemanları ile ilgili bilgi sahibi olur.
3) Hizmetler için talep ve kapasite yönetiminde kullanılabilecek stratejiler hakkında bilgi sahibi olur.
4) Hizmet kalitesi kavramını ve hizmet kalitesinin boyutlarını öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hizmet Kavramının Tanımlanması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
2 Hizmetlerin Temel Özellikleri ve Fiziksel Ürünlerden Ayrılan Yönleri Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
3 Hizmetlerin Temel Özellikleri ve Fiziksel Ürünlerden Ayrılan Yönleri Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
4 Hizmetlerin Sınıflandırılması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
5 Hizmet Ürününün Anlaşılması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
6 Hizmetlerde Fiyatlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
7 Hizmetlerde Tutundurma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Hizmetlerde Dağıtım Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
10 Genişletilmiş Pazarlama Karması Elemanları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
11 Genişletilmiş Pazarlama Karması Elemanları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
12 Talep ve Kapasite Yönetimi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
13 Talep ve Kapasite Yönetimi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
14 Hizmet Kalitesi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
15 Hizmet Kalitesi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar