DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikro İktisat IKZ   205 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fikret DÜLGER
Dersi Verenler
Prof. Dr.FİKRET DÜLGER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MURAT PÜTÜN1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.FİKRET DÜLGER2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ILDIRAR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüketicinin rasyonel davranış süreçleri ve üreticilerin etkin girdi kullanım süreçlerini, karar ve davranışlarını inceleyebilmek.
Dersin İçeriği
Mikro İktisada Genel Bir Bakış-Faydanın Ölçülebilirliği Yaklaşımı ve Tüketici Dengesi- Farksızlık Eğrisi ve Tüketici Dengesi-Piyasa Talebi Analizi-Piyasa talebini belirleyen faktörler, Üretim fonksiyonu ve verimlilik analizi-Maliyet minimizasyonu- Maliyet teorisi- Arz analizi-Tam Rekabette Piyasa Dengesi, Tam Rekabette Kar Maksimizasyonu- Eksik Rekabet Piyasaları-Genel Denge ve Refah Ekonomisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikroiktisat kuramının kuramsal temellerinin kavranması
2) İktisadi aktörlerin ekonomideki rolünün anlaşılması
3) Tüketici ve üretici davranışını analiz edebilmek
4) İktisadi olguları açıklayabilmek
5) Üretim ve tüketim teorisi çerçevesinde birey davranışlarını inceleyebilmek
6) Tam rekabet piyasalarında firma denge koşullarını analiz edebilmek
7) Eksik rekabet koşullarında firmaları farklı yönleriyle tartışabilmek
8) Mal piyasasında tüketici ve üreticilerin iktisadi karar ve davranışlarının yanı sıra faktör piyasalarındaki davranışlarını da değerlendirebilmek
9) Farklı piyasa türlerinin özelliklerini ayırt edebilmek
10) Refah iktisadının temel kavramlarını açıklayabilmek
11) Ekonomik aktörlerin emek arz ederken nasıl karar verdiğini anlayabilmek
12) Piyasanın nasıl çalıştığını açıklamak üzere genel denge modelini kullanabilmek
13) Serbest piyasanın ekonomik etkinliği gerçekleştiremediği koşulları bilmek
14) Vergi politikalarının denge üzerindeki etkilerini analiz edebilmek
15) Eksik rekabet piyasalarında fiyatların nasıl belirlendiğini açıklayabilmek


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikroekonomik kavramlar İlgili bölüm Anlatım
2 Faydanın Ölçülebilirliği ve Tüketici Dengesi İlgili bölüm Anlatım
3 Farksızlık Eğrisi ve Tüketici Dengesi İlgili bölüm Anlatım
4 Tüketici Dengesi İlgili bölüm Anlatım
5 Piyasa Talebi Analizi İlgili bölüm Anlatım
6 Piyasa Talebini Belirleyen Faktörler İlgili bölüm Anlatım
7 Üretim Fonksiyonu ve Verimlilik Analizi İlgili bölüm Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Maliyet Minimizasyonu İlgili bölüm Anlatım
10 Maliyet Teorisi İlgili bölüm Anlatım
11 Arz Analizi İlgili bölüm Anlatım
12 Tam Rekabette Piyasa Dengesi İlgili bölüm Anlatım
13 Tam Rekabette Kar Maksimizasyonu İlgili bölüm Anlatım
14 Eksik Rekabet Piyasaları İlgili bölüm Anlatım
15 Genel Denge ve Refah Ekonomisi İlgili bölüm Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar