DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ticaret Hukuku II IIBF   202 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
İSA HOROZ1. Öğretim Grup:A
İSA HOROZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk şirketler hukukuna dair kapsamlı bilginin verilmesi ve TTK şirketler hukuku hükümlerinin incelenmesi
Dersin İçeriği
Türk şirkerler hukuku, adi şirket, ticaret şirketleri, anonim şirket, limited şirket

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) şirketlerle ilgili temel kavram kurumları açıklayabilir
2) şirketler hukukunun temel ilkelerini öğrenir
3) ticaret hayatında ortaya çıkabilecek hukuku problemleri çözümleyebilir
4) hukuk kurallarından yararlanarak etkin ve yararlı bir işletme tasarlayabilir
5) mevzuattan yararlanarak ticari faaliyetleri yürütebilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ticari Kitaplar, Ticaret sicili, ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 ticari isim, ticari işletme adı, ticari markalar ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 yatırım, fikri mülkiyet ve patent hakları ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 Haksız rekabet ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
5 Ticari şirketler ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
6 Ticari şirketler ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
7 Ticari şirketler ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav ilgili kaynaklardan okuma Yazılı Sınav
9 Şirket birleşmesi ve devralınması için yasal çerçeve ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
10 Türk şirketlerinin gider kazanımı ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
11 Türk şirketlerinin gider kazanımı ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
12 Türk şirketlerinin gider kazanımı ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
13 Ticari kağıtlar ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
14 Ticari kağıtlar ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
15 Ticari kağıtlar ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ilgili kaynaklardan okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar