DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makro İktisat IKZ   208 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ILDIRAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ILDIRAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kısaca işsizlik, enflasyon, fiyatlar genel düzeyi, ekonomik istikrar ve büyüme gibi makro ekonomik problemleri ve çözüm yollarını açıklayabilmektir.
Dersin İçeriği
Makro İktisadın Tanımı, Milli Gelir Hesapları, Gelir Ve Harcama İlişkisi, Para Faiz Ve Gelir, Para Ve Maliye Politikaları, Uluslararası Bağlantılar Ve Açık Makroekonomi, Toplam Talep Ve Toplam Arz, Ücretler, Fiyatlar Ve İstihdam, Akılcı Beklentiler, Genel Denge Teorisi, Uzun Dönem Büyüme Ve Verimlilik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güncel makro ekonomik olay ve problemler hakkında temel bilgileri verebilme ve bunların anlaşılmasını sağlama
2) Temel makro iktisadın çözümlemeye çalıştığı problemlerin neden önemli olduğunu ortaya koyma
3) Temel makro iktisadın çözümlemeye çalıştığı problemlerin neden önemli olduğunu ortaya koyma
4) Makro iktisadın temel analitik araçlarını tanıtmak ve bu araçların nasıl kullanıldığını gösterme
5) Analitik düşünebilme ve bunu etkin bir biçimde üçüncü şahıslara açıklayabilme
6) Makro iktisadın temel analitik araçlarını tanıtmak ve bu araçların nasıl kullanıldığını gösterme
7) Makro iktisadın temel analitik araçlarını tanıtmak ve bu araçların nasıl kullanıldığını gösterme
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makro İktisada Giriş Ders kitapları ve ders notları
2 Milli Gelir Hesapları Ders kitapları ve ders notları
3 Gelir ve Harcama Ders kitapları ve ders notları
4 Para, Faiz ve Gelir Ders kitapları ve ders notları
5 Açık Ekonomi Makroiktisadı Ders kitapları ve ders notları
6 Toplam Talep ve Toplam Arz Ders kitapları ve ders notları
7 Toplam Talep ve Toplam Arz Ders kitapları ve ders notları
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Enflasyon ve İşsizlik Ders kitapları ve ders notları
10 Tüketim ve Tasarruf Ders kitapları ve ders notları
11 Yatırım Harcamaları Ders kitapları ve ders notları
12 Para Talebi Ders kitapları ve ders notları
13 Kamu Maliyesi Ders kitapları ve ders notları
14 Merkez Bankası, Para ve Kredi Ders kitapları ve ders notları
15 İstikrar Politikaları Ders kitapları ve ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar