DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Vergi Hukuku PFS   407 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yürürlükte bulunan vergilerin tabi olduğu usul hükümlerine hakimiyeti sağlamak
Dersin İçeriği
Vergi hukukunun usule ilişkin hükümleri bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) vergi hukukunun kapsamını ve diğer hukuk dalları ile ilişkisini açıklar
2) vergi hukukunun kaynaklarını bilir
3) mükellef, vergi sorumlusu ve mükellefin ödevlerini açıklar
4) vergi denetim yöntemlerini açıklar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 vergi hukuku ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi okuma-anlama Anlatım
Sözlü Sınav
2 vergi hukukunun kaynakları okuma-anlama Anlatım
3 mükellef ve vergi sorumlusu okuma-anlama Anlatım
4 vergi hukukunda süreler okuma-anlama Anlatım
5 mükellefin ödevleri ve vergi denetimi okuma-anlama Anlatım
6 vergilendirme süreci-tarh ve tebliğ okuma-anlama
7 vergilendirme süreci-tahakkuk ve tahsil okuma-anlama Anlatım
8 Ara Sınav
9 vergi borcunu ortadan kaldıran haller okuma-anlama Anlatım
10 vergi kabahatleri ve cezaları okuma-anlama Anlatım
11 vergi suçları ve cezaları okuma-anlama Anlatım
12 vergi cezalarını hafifleten ve ortadan kaldıran haller okuma-anlama Anlatım
13 vergi uyuşmazlıkları okuma-anlama Anlatım
14 vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları okuma-anlama Anlatım
15 vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözüm yolları okuma-anlama Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar