DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası İlişkiler SBUS   426 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Marella BODUR ÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencileri UI kavramları kullanarak günümüz uluslararası ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri anlayıp analiz edebilecek yeteneklerle donatmayı hedeflemektedir
Dersin İçeriği
Bu derste, öğrenciler Uluslararası İlişkilerin (UI) bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı, evrimi, aktörleri, temel kavram ve ilgi alanları ile tanışıp uluslararası ilişkilerde söz konusu olan kuramsal yaklaşımlar, savaş, barış, işbirliği, güvenlik, terörizm, kalkınma, uluslararası kuruluşlar, başlıca küresel sorunlar gibi konuları inceleyeceklerdir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslarası İlişkiler disiplininin temel kavramlarını, konularını ve tartışmalarını açıklar.
2) Uluslararası ortamdaki temel aktörleri tanımlar ve bu aktörlerin uluslararası ilişkilerdeki etkilerini açıklar.
3) Uluslararası İlişkilerde temel düşünce okullarını tanımlar.
4) Uluslararası Örgütler ve bunların uluslararası politikadaki yeri, rolü ve önemi hakkındaki tartışmaları öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Andrew Heywood, Küresel Siyaset, Adres Yayınları. Anlatım
2 Uluslararası İlişkilere Giriş Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
3 Değişen ve Gelişen Uluslararası Sistem Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
4 Soğuk Savaş Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
5 UIde Teoriler- Realizm ve Liberalizm Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
6 UIde Teoriler: Eleştirel Görüşler Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
7 Uluslararası Güvenlik Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Uluslararası Örgütler ve Birleşmiş Milletler Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
10 İnsan Hakları ve İnsani Müdahale Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
11 UIde Kimlik Siyasetinin Yükselişi Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
12 Küresel Ekonomi Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
13 Küresel Sorunlar: Fakirlik ve Kalkınma Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
14 Küresel Politika Geleceğe Bakış Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
15 Değerlendirme Anlatım ve Tartışma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar