DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Vergi Sistemi I PFZ   305 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.SONER YAKAR1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.SONER YAKAR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk vergi sistemi içerisinde yer alan ve devletin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan gelir vergisini bütün yönleri ile incelemektir
Dersin İçeriği
Gelir vergisini tanımı, tarihçesi ve vergi gelirleri içindeki yeri, Gelir vergisinin konusu ve mükellefi, Gelire giren kazanç ve iratların tanımlanması, Gelir vergisinden istisna edilen kazançlar, Gelir vergisinden indirilecek ve indirilmeyecek giderler, Vergi matrahının hesaplanması, Vergi tarifesi ve vergi oranı, Vergi stopajı, Vergilendirme dönemi, Verginin beyanı ve ödenmesi, Geçici vergi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geliri tanımlayabilir ve vergiye tabi kazanç ve iratları sıralayabilir
2) Gelir vergisi kanununa göre Türkiye'de vergi ödenmesi gereken mükellefinin kimler olduğunu tespit edebilir
3) Ticari kazancı tanımlayıp, bilanço esasına göre ticari kazancın nasıl tespit edileceğini bilebilir
4) Ticari kazancın işletme hesabı esası ve basit usule göre tespit edildiğini bilebilir, muafiyet ve istisnaları sıralar
5) Zirai kazancı tanımlar ve tespit usullerini bilir
6) Ücreti tanımlar ve vergilendirme usullerini bilir
7) Serbest meslek kazancı ve tespit usullerini bilebilir
8) Ara sınav ile öğrencinin kazanımı değerlendirilir ve geribildirim sunulur
9) Gayrimenkul sermaye iradını tanımlayabilir ve kira gelirlerinin vergilendirilmesini izah eder
10) Menkul sermaye iradını tanımlayabilir ve vergilendirmesini açıklar
11) Diğer kazanç ve iratları tanımlar, hangi gelirlerin bu gelir unsurunu oluşturduğunu sıralayabilir, vergilendirilme usulünü açıklar
12) Hangi gelirlerin beyannamede gösterileceğini, hangilerinin stopaj yoluyla vergilendirileceğini açıklar. Beyanname türlerini sıralar ve açıklar
13) Artan oranlı gelir vergisi tarifesini kullanarak Gelir Vergisini hesaplar. Ödenecek vergiyi hesaplar ve vade tarihini bilir.
14) Uygulama Örnekleri ile değişik gelir unsurlarından gelir elde eden bir mükellefin beyan edeceği toplam geliri tespit eder ve vergiyi hesaplar
15) Uygulama Örnekleri ile beyanname hazırlayıp, vergiyi hesaplayabilir