DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik I EKMZ   103 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEMİN PAKSOY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSEMİN PAKSOY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste ögrenciye, temel matematik teoremleri anlatılarak sosyal bilimlerde uygulamalarının tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik , Türevler, Türev Uygulamaları, Limitlerde Belirsiz Sekiller, Polinom ve Rasyonel fonksiyonların degisiminin incelenmesi ve grafiklerinin çizimi, Üstel fonksiyonların incelenmesi ve grafiklerinin çizimi, Logaritmalı fonksiyonların degisiminin incelenmesi ve grafiklerinin çizimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik araştırması bilgilerini İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimler problemlerine uygulama becerisi kazandırır
2) İşletmelerde karşılaşılan ekonomik problemlerinin matematiksel modelini oluşturur ve çözer
3) Problemi tanımlar
4) Problemi formüle eder
5) Elde edilen çözümlerin analizini yaparak sonucu yorumlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 ELEMENTER FONKSİYONLAR (I) Lineer Denklemler ve Eşitsizlikler Grafikler ve Doğrular İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 ELEMENTER FONKSİYONLAR (II) Fonksiyonlar Elementer Fonksiyonlar: Grafikler ve Dönüşümler İkinci Dereceden Karesel Fonksiyonlar İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
3 ELEMENTER FONKSİYONLAR (III) Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar Üstel Fonksiyonlar Logaritmik Fonksiyonlar İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 LİMİT(I) Limit Kavramına Giriş Sonsuz Limitler ve Sonsuzda Limitler Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
5 LİMİT(II) Süreklilik Limit ve süreklilik uygulamaları İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 TÜREV (I) Değişim Oranı, Ani Değişim Oranı, Bir Grafiğin Eğimi, Türev Tanımı, Türev Bulma, Teğet Doğrusu Eğimi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 TÜREV (II) Temel Türev Alma Kuralları İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınav öncesi konu tekrarı Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 TÜREV (III) Diferensiyel Kavramı Artmalar, Diferensiyeller, Diferensiyel Metodu ile Yaklaşım Artmaları ve Diferensiyelleri Karşılaştırma İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 TÜREV (IV) İş ve Ekonomide Marjinal Analiz Marjinal Maliyet, Gelir ve Kar Maliyet Analizi Marjinal Maliyet ve Tam Maliyet Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 e-Sabiti ve Sürekli Bileşik Faiz Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevleri Çarpım ve Bölümün Türevleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Zincir Kuralı Kapalı Fonksiyonların Türevleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 e-Sabiti ve Sürekli Bileşik Faiz Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevleri Çarpım ve Bölümün Türevleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Problem Çözme
14 Birinci Türev ve Grafikler İkinci Türev ve Grafikler Uygulamalar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 LHopital Kuralı Eğri Çizme Teknikleri Optimizasyon Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesi konu tekrarı Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar