DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik II EKMZ   104 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEMİN PAKSOY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSEMİN PAKSOY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematik II dersinin amacı İ. İ. B. F. öğrencilerine temel matematik bilgisi vermektir. Bunun yanında işletme, iktisat ve sosyal bilimlerde karşılaşılabilecek problemlerin oluşturulması ve çözümü için deneyim kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Anti-türev ve (İlkel) Belirsiz İntegral, Değişken Değiştirme Yöntemi, Diferansiyel Denklemler; Büyüme ve Küçülme, Belirli İntegral, Diferansiyel Hesabın (Kalkülüsün) Temel Teoremi, İşletme ve İktisat Problemleri, İki Eğri Arasındaki Alan, İşletme ve İktisat Uygulamaları, Kısmi (Parçalı) İntegrasyon Yöntemi, İki veya Daha Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türevler, Diferansiyeller, Zincir Kuralı, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum, Lagrange Çarpanları, İşletme ve İktisat Uygulamaları, Matris Tanımı, Matrislerde Cebirsel İşlemler, Özel Matrisler, Determinant, Matrisler ve Lineer Denklemler, Lineer Denklem Sistemlerinin Cramer Kuralı ile Çözümü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletmelerde karşılaşılan ekonomik problemlerinin matematiksel modelini oluşturur ve çözer.
2) Problemi tanımlar
3) Problemi formüle eder.
4) Problemin analizini yapar.
5) Analiz sonucunda elde edilen çözümlerin sonucu yorumlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İNTEGRAL Anti-türev ve (İlkel) Belirsiz İntegral Değişken Değiştirme Yöntemi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
2 Diferansiyel Denklemler; Büyüme ve Küçülme Değişken Değiştirme Yöntemi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Belirli İntegral Diferansiyel Hesabın (Kalkülüsün) Temel Teoremi İşletme ve İktisat Problemleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 İki Eğri Arasındaki Alan İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Alıştırma ve Uygulama
5 Kısmi (Parçalı) İntegrasyon Yöntemi İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Alıştırma ve Uygulama
6 ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR VE KISMİ TÜREVLER İki veya Daha Çok Değişkenli Fonksiyonlar Kısmi Türevler İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
7 Genel Problemler ve Uygulamalar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınav öncesi konu tekrarı Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Diferansiyeller Zincir Kuralı İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Alıştırma ve Uygulama
10 İki Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Alıştırma ve Uygulama
11 Lagrange Çarpanları İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Alıştırma ve Uygulama
12 MATRİSLER VE DETERMİNANTLAR Matris Tanımı, Matrislerde Cebirsel İşlemler, Özel Matrisler Determinant İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Matrisler ve Lineer Denklemler İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Alıştırma ve Uygulama
14 Lineer Denklem Sistemlerinin Cramer Kuralı ile Çözümü İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Alıştırma ve Uygulama
15 Genel Problemler ve Uygulamalar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesi konu tekrarı Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar