DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yatırım Projeleri ve Yönetimi ISLS   412 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, yatırım projelerinin tanınması, önemi, yönetimi ve değerlendirilmesi konularında gerekli temel bilginin edinilmesine yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste yatırım projelerinin hazırlanma ve değerleme süreci ile yatırım teşvik sisteminin Türkiye uygulamalarından bahsedilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yatırım ve proje kavramlarını açıklar
2) Yatırım türlerini sınıflandırır
3) Yatırım kararlarını etkileyen faktörleri sıralar
4) Yatırım projesi hazırlama sürecini kavrayarak, yeni yatırımlar için fizibilite çalışması yapar
5) Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik yöntemleri uygular
6) Türkiyede var olan güncel teşvik yasasından pratik uygulamaları ile birlikte haberdar olur
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Konuların Tanıtımı Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Tartışma
2 Yatırım ve proje kavramı, yatırım türleri, Yatırım projelerinin firma ve milli ekonomi açısından önemi. Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Yatırım kararını etkileyen faktörler. Sabit sermaye yatırımlarını farklılaştıran özellikler, işletmeleri yatırım yapmaya iten faktörler Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Yatırım Projesini Hazırlama Süreci: Ön etüd, Pazar etüdü, Talep Analizi, Yatırım kapasitesinin belirlenmesi, kuruluş yerinişn belirlenmesi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Yatırım projesinin teknik yönden hazırlanması, fizibilite etüdleri (ekonomik, teknik, finansal) Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Yatırımları teşvik sisteminde Türkiye uygulamaları Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Sabit sermaye tutarının belirlenmesi, İşletme sarmayesi ihtiyacının hesaplanması Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
8 Vize Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yatırım projesinin firma açısından değerlendirilmesi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan statik yöntemler Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemler Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemler Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Projelerin milli ekonomi açısından değerlendirilmesi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Kullanılan Yöntemler: Sermaye/Hasıla, Sermaye/İstihdam Oranları ve Döviz Hasıla/Masraf Yöntemi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 İşlenilen konuların gozden gecirilmesi Yatırım Projeleri kitabının işlenen bolumlerinin gozden gecirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar