DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Maliyesi I PFZ   201 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Zuhal ERGEN
Dersi Verenler
Doç. Dr.VOLKAN YURDADOĞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.VOLKAN YURDADOĞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere devletin ekonomideki rolü,piyasa ekonomisi-kamu ekonomisi,kamu harcamaları ile ilgili bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Kamu Maliyesinin Tanımı,Maliye ile İlgili Yaklaşımlar ,Devletin Ekonomideki Rolü, Piyasa Ekonomisi ve Kamu Ekonomisinin Özellikleri, Piyasa Ekonomisinde Etkinlik , Piyasa Başarısızlıkları ve Devletin Ekonomiye Müdahalesi, Kamusal Mallar, Dışsallıklar, Kamu Kesiminin Büyüklüğü , Kamu Kesiminde Karar Alma ve Oylama Modelleri, Kamu Harcamalarının Tanımı,Özellikleri ve Artışı, Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması, Kamu Harcamalarının Etkileri,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kamu Maliyesi alanındaki temel terminolojiyi tanımlayabilir.
2) Mali ve ekonomik konularda temel bilgileri edinir.
3) Kamu ve özel sektörün ekonomideki rolü, piyasa ekonomisi ve kamu ekonomisinin yapısını ve işleyiş süreçlerini açıklar ve kamu ekonomisine ilişkin teorik bilgileri edinir.
4) Kamu harcamalarını ve kamu gelirlerini çeşitlerini açıklayabilir.
5) Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin ekonomik ve sosyal etkilerini açıklar ve değerlendirir.
6) Vergi tekniğini,vergi sorunlarını,vergilerin ekonomik etkilerini ve vergi türlerini açıklayabilme,karşılaştırabilme ve değerlendirebilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
X
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maliyenin Tanımı,Maliye ile İlgili Yaklaşımlar ve Kamu Maliyesinin Bilim Dalları ile İlişkisi İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
2 Devetin Ekonomideki Rolü ve Kamu Ekonomik Faaliyetleri ile İlgili Düşünceler İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Kamu Ekonomisi ve Özel Ekonomi Tanımı,Ayırımı İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Piyasa Ekonomisi ve Kamu Ekonomisinin Özellikleri, Başarısızlıkları ve Kamusal Mallar, Dışsallıklar İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
5 Kamu Harcamalarının Tanımı,Özellikleri, Artış Nedenleri ve Sınırları İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
6 Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması ve Türkiye'de Kamu Harcamaları İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
7 Kamu Harcamalarının Etkileri,Çarpan ve Hızlandıran İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
9 Kamu Gelirleri Tanımı,Özellikleri,Çeşitleri ve Ayırımı İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
10 Vergi Tarihsel ve Teorik Gelişimi İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Vergi Tanımı, Özellikleri ve Amaçları İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
12 Vergileme Tekniği ve Vergileme ile İlgili Temel Kavramlar İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
13 Vergileme Tekniği ve Vergileme ile İlgili Temel Kavramlar İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
14 Vergilemeye İlişkin Bazı Sorunlar:Vergi yükü,Vergi yansıması İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
15 Vergilemeye İlişkin Bazı Sorunlar:Vergi yükü,Verginin yansıması İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar