DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliye Tarihi ve Düşünce Okulları PFZ   204 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haşim AKÇA
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAŞİM AKÇA1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HAŞİM AKÇA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, iktisadi ve mali tarihi detaylı bir biçimde ele alarak öğrencilere iktisadi doktrinler tarihi hakkında bilgi vermektir. İktisadi teori ve disiplinlerin bilim disiplini olarak ele alındığı süreçten günümüze kadar değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Dersin İçeriği
İktisadi ve Mali Düşünceler Tarihi ve İktisat Biliminin Hangi Aşamalardan Geçtiği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2) Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3) Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4) Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5) Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6) Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7) İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8) İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
9) Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
11) Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
12) İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
13) Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
14) Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.
15) Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İktisadi Düşünce Konularına Genel Bir Bakış ve Yöntem Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
2 İlk ve Orta Çağda iktisadi Düşünce Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
3 Yeni Çağ Başlarında Avrupa Düşüncesi ve Merkantilist Doktrin Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Liberal Doktrin ve Liberal İktisadın Doğuşu Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İktisadın İlk yüzyılında Klasik Politik İktisada Yön Veren Olgular Ve Klasik İktisat Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Klasik İktisat ve Başlıca Katkılar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Milli İktisat Doktrini ve Tarihçi Düşünceler Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Sosyalist Düşünceler Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Neo-klasik İktisat ve Katkılar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kurumcu Düşünce Okulu ve Katkılar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Keynes İktisadı ve Keynescilik Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Avusturya Okulu ve Yeni Liberal İktisat Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Monetarizm, Yeni-Klasik İktisat ve Arz Ekonomisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Keynezyen İktisat ve Katkılar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar