DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Bütçesi I PFZ   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Zuhal ERGEN
Dersi Verenler
Doç. Dr.ZUHAL ERGEN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ZUHAL ERGEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bütçenin niteliği ve işlevleri , ilke ve sistemleri ,yasal yapısı ve denetimi teorik düzeyde ele alınarak Türkiyedeki bütçe uygulamalarını değerlendirmek dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği
Bütçe kavramı ve özellikleri, Bütçenin temel niteliği ve işlevleri. Bütçenin tarihsel gelişimi. Bütçe ilkeleri; genellik ve birlik ilkesi. Bütçe ilkeleri; denklik, denklik ile ilgili kuramlar. Geleneksel bütçe sistemi ve özellikleri. Performans bütçe sistemi. Planlama-programlama bütçe sistemi. Sıfır tabanlı bütçeleme sistemi. Türkiyede bütçenin hazırlanması. Bütçenin yürütülüp uygulanması. Bütçenin kapatılması ve denetim.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bütçenin kamu ekonomisindeki işlevini ve önemini kavrar.
2) Bütçe teorisini öğrenir ve Türkiyedeki bütçe süreci hakkında değerlendirme yapabilme yeteneği kazanır.
3) Bütçe sistemlerinin ayırd edici özelliklerini kavrar.
4) Farklı ülkelerin bütçe sistemleri hakkında bilgi edinir
5) Analitik Bütçe kodlama sistemini kavrar
6) Bütçe harcamalarının sınıflandırmasını öğrenir
7) Bütçenin denetimi konusuna hakim olur
8) Sayıştay kurumu ve Sayıştay yasası hakkında bilgi edinir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bütçenin tanımı ve tarihsel gelişimi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
2 Bütçe ilkeleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Bütçe ilkeleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
4 Özel bütçeler, Düzenleyici ve Denetleyici kurum bütçeleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Ödev
5 SGK Bütçeleri Mahalli idare Bütçeleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Diğer Bütçeler İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Sözlü Sınav
7 Geleneksel Bütçe Sistemi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
8 Ara Sınav serbest çalışma Yazılı Sınav
9 Modern Bütçe Sistemleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
10 Modern Bütçe Sistemleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Sözlü Sınav
11 Modern Bütçe Sistemleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Ödev
12 Modern Bütçe Sistemleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Çok Yıllı Bütçeleme İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Sözlü Sınav
14 Çok Yıllı Bütçe uygulamaları İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Sözlü Sınav
15 Genel değerlendirme İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar