DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mali Sosyoloji PFS   301 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Melek AKDOĞAN GEDİK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.MELEK AKDOĞAN GEDİK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.MELEK AKDOĞAN GEDİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kamu harcama ve gelirlerinin sosyolojik analizini yapmak ve öğrenciye bu konuda bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak vergi, borçlanma gibi kamu harcama ve gelirlerinin cinsiyet, din, kültür, sosyal yapı, coğrafya gibi toplumsal olgularla ilişkisi anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mali sosyoloji araştırmalarının kaynaklarını ve yöntemini kavrar.
2) Mali sosyolojinin tarihsel sürecinden yola çıkarak mali olayların eski dönemlerinden günümüze kadar geçen dönem hakkında bilgiler saptar.
3) Vergilemenin sosyal psikolojisini yorumlar.
4) Kamu harcama ve gelirlerinin sosyolojik analizini yapar
5) Vergi kaçakçılığı ve kamuoyu ilişkisini analiz eder
6) Kamusal mallara olan talep hakkında toplumun görüşlerini yorumlar
7) Türkiye ve diğer ülkelerdeki mali olaylara karşı toplumun gösterdiği davranışları karşılaştırır ve yorumlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
X
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
X
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
X
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
X
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
X
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mali Sosyolojiye giriş konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Toplum, cemaat ve ekonomi konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kamu harcamaları ve nüfus konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kamu gelirleri ve nüfus konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Göç, sosyal yapı ve mali sosyoloji konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kırsal ve kentli nüfus ve kamusal mallara olan talep konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Vergileme ve sosyal yapı konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Vergilemenin sosyal psikolojisi konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Vergilemeye karşı bazı tepkiler konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Vergi kaçakçılığı ve kamuoyu konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İşgücü piyasası, ücretlerin vergilenmesi ve mali sosyoloji konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Cinsiyet, kültür, ırk, coğrafya ve vergileme konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Soyal politika ve vergileme konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Türkiye'de kamu harcama ve gelirlerinin sosyolojik analizi konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar