DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Bütçesi II PFZ   304 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Zuhal ERGEN
Dersi Verenler
Doç. Dr.ZUHAL ERGEN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ZUHAL ERGEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı Türkiyedeki bütçeleme sürecini derinlemesine analiz etmek, Avrupa Birliği Bütçe sürecini öğrenmek ve bütçe ile ilgili güncel konuları değerlendirebilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği Türk Bütçe Sürecinin irdelenerek, bütçe politikalarının analiz edilmesini kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Bütçe süreci ile ilgili güncel uygulamaları değerlendirme yeteneği kazanır.
2) 2. Bütçenin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini ve önemini kavrar.
3) 3. Bütçe konusunda ulular arası uygulamaları inceleyerek konu ile ilgili vizyon sahibi olur.
4) Ülkemizde değişen bütçe anlayışını kavrar.
5) 5018 sayılı KMYKK ile ilgili bilgi sahibi olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Program Bütçe Sisteminin Teorik temelleri ve Uygulaması İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 PEBS ve Analitik Bütçe Sınıflandırmasına Giriş İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
3 Performans Esaslı Bütçe Sistemi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Performans Esaslı Bütçe Sistemi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
5 Analitik Bütçe Sınıflandırması İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
6 Analitik Bütçe Sınıflandırması İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Analitik Bütçe Sınıflandırması İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Yazılı Sınav
8 Ara Sınav İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
9 Bütçenin Hazırlanması İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
10 Gelir Bütçesinin Hazırlanması İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
11 Bütçe kanun tasarısına Ekli bağlı cetveller İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Ödev
12 Bütçenin uygulanması İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
13 Kamu İhale sistemi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Hazine işlemleri İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Sözlü Sınav
15 Bütçenin denetimi İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kitap ve makale bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar