DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Vergi Sistemi II PFZ   306 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.SONER YAKAR1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.SONER YAKAR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk vergi sisteminde yer alan temel bir kısım vergiler hakkında teorik bilgi sağlamak ve bu bilgilerin pratik hayatta kullanılmasını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Kurumlar vergisinin vergi sistemindeki yeri ve önemi, Kurumlar vergisinin konusu ve mükellefi, Kurumlar vergisinin matrahı ve oranı, Kurumlar vergisinin beyanı ve ödenmesi, Katma değer vergisinin , katma değer vergisinin beyanı ve ödenmesi, Emlak vergisinin analizi, Motorlu taşıtlar vergisinin analizi, Veraset ve intikal vergisini analizi, Gümrük vergisi ve Banka ve sigorta muameleleri vergisinin analizi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kurumlar Vergisinin kapsamını ve mükelleflerini bilir.
2) Kurumlar Vergisinden muaf kurumları sıralar
3) Kurumlar Vergisinden İstisna edilen Kazançları ve gerekçelerini bilir.
4) Kurumlar Vergisinden indirilecek/ İndirilemeyecek Giderleri ve nedenlerini bilir.
5) Kurumlar Vergisini Hesaplar
6) Kurumlar vergisi beyanname hazırlamasını bilir .
7) Katma Değer Vergisi hakkında genel bilgi sahibi olur ve sistemi öğrenir.
8) ara sınav
9) Katma Değer Vergisinin mükellefini, teslim ve teslim sayılan halleri bilir
10) Katma Değer Vergisinde İstisna ve Muafiyetleri sıralar
11) Katma değer vergisi hesaplar, vergilendirme dönemi ve ödemesini bilir.
12) Özel Tüketim Vergisi, BSMV ve Gümrük Vergisi, belediye vergilerini bilir
13) Emlak Vergisine ilişkin vergi rejimini bilir
14) Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin vergi rejimini bilir
15) Veraset ve İntikal Vergisine ilişkin vergi rejimini bilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kurumlar Vergisinin Tanımı ve Mükellefiyet okuma-anlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
2 Kurumlar Vergisinde Muafiyet okuma-anlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
3 Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançlar okuma-anlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
4 Kurumlar Vergisinden İndirilecek/ İndirilemeyecek Giderler okuma-anlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
5 Kurumlar Vergisinin Hesaplanması ve Kurumlarda Kar Dağıtımı okuma-anlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
6 Kurumlar vergisinin beyanı ve ödeme okuma-anlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
7 Katma Değer Vergisinin Tanımı, Özellikleri ve Konusu okuma-anlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
8 ara sınav
9 Katma Değer Vergisinde Mükellefiyet ve Vergiyi Doğuran Olay okuma-anlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
10 Katma Değer Vergisinde İstisna ve Muafiyetler okuma-anlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
11 Katma değer vergisinin Hesaplanması ve Ödenmesi okuma-anlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
12 Özel Tüketim Vergisi, BSMV, Gümrük Vergisi, belediye vergileri okuma-anlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
13 Emlak Vergisi okuma-anlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
14 Motorlu Taşıtlar Vergisi okuma-anlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
15 Veraset ve İntikal Vergisi okuma-anlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
16-17 final sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar