DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Ekonomisi Analizi PFZ   401 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haşim AKÇA
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAŞİM AKÇA1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HAŞİM AKÇA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı Osmanlıdan günümüze kadar gelen süreçte Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri incelemektir.
Dersin İçeriği
Bu ders, Osmanlı Devletinin Ekonomik Mirası, Cumhuriyet ve Devletçi Sanayileşme Dönemi, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950-1960 Döneminde Türkiye Ekonomisi, 1960-1979 Döneminde Türkiye Ekonomisi, 24 Ocak Kararları, 5 Nisan 1994 Kararları, 2000 ve 2001 Ekonomi Programları içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye ekonomisinin genel özelliklerini öğrenir.
2) Ekonomik dönüşümlere neden olan siyasi gelişmeleri inceler.
3) Dünya ekonomisinin yaşadığı konjonktürel gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini görür.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlı İmparatorluğu ve Mirası Düz anlatım,sunum,tartışma
2 Kurtuluş Savaşı Finansmanı Düz anlatım,sunum,tartışma
3 Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş Yılları Düz anlatım,sunum,tartışma
4 1923-1938 Dönemi Düz anlatım,sunum,tartışma
5 1938-1950 Dönemi Düz anlatım,sunum,tartışma
6 1960-1980 Demokrat Parti Dönemi Düz anlatım,sunum,tartışma
7 1980-1999 Dönemi I Düz anlatım,sunum,tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 1980-1999 Dönemi II Düz anlatım,sunum,tartışma
10 1980 Sonrası Sektörel Gelişmeler Düz anlatım,sunum,tartışma
11 2000 Krizi Düz anlatım,sunum,tartışma
12 2000-2010 Dönemi 1. Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler Düz anlatım,sunum,tartışma
13 2000-2010 Dönemi 2.Dünya Krizi Düz anlatım,sunum,tartışma
14 2000-2010 Dönemi 3.Sektörel Gelişmeler Düz anlatım,sunum,tartışma
15 2010 Sonrası Sektörel Gelişmeler Düz anlatım,sunum,tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar