DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliye Politikası PFZ   403 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.VOLKAN YURDADOĞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.VOLKAN YURDADOĞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere maliye politikasının teorik kavramlarını tanıtmak ve ekonomik istikrarın sağlanmasında maliye politikası araçlarının etkinliği hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak maliye politikasına ilişkin tanımlamalar, maliye politikasının amaç ve araçları, iradi ve otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikaları ve gelir dağılımı, enflasyon/deflasyon, bütçe açıkları ile maliye politikasının etkileşimi anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maliye politikasını tanımlar
2) Maliye politikasını ekonomik istikrar açısından değerlendirir
3) Ekonomik istikrarda para ve maliye politikalarının etkinliğini değerlendirir
4) iradi maliye politikasına karşın otomatik istikrar sağlayıcıları tanımlar
5) Konjonktürel sorunlara maliye politikası açısından yaklaşımları değerlendirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maliye Politikası ve Etkinliğine İlişkin Tartışma İlgili kitap bölümü ve önerilen haftalık makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Maliye Politikası : İlgili Tanımlamalar İlgili kitap bölümü ve önerilen haftalık makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ekonomik İstikrarın Gelişmesinde Maliye Politikası İlgili kitap bölümü ve önerilen haftalık makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Ekonomik İstikrarın Gelişmesinde Maliye Politikası ve Para Politikasının Nisbi Etkinliği İlgili kitap bölümü ve önerilen haftalık makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Toplam Talep ve Toplam Arz Modeli ve Para ve Maliye Politikaları İlgili kitap bölümü ve önerilen haftalık makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Maliye politikasına Post Keynesyen Yaklaşım İlgili kitap bölümü ve önerilen haftalık makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İstikrar Politikası: İradi Politikalar Karşısında Otomatik Stabilizatörler İlgili kitap bölümü ve önerilen haftalık makaleler
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Enflasyon ve Maliye Politikası İlgili kitap bölümü ve önerilen haftalık makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Durgunluk ve Maliye Politikası İlgili kitap bölümü ve önerilen haftalık makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Stagflasyon ve Maliye Politikası İlgili kitap bölümü ve önerilen haftalık makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Bütçe Açığı Sorunu İlgili kitap bölümü ve önerilen haftalık makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Gelişmekte olan ülkelerde maliye politikası İlgili kitap bölümü ve önerilen haftalık makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ekonomik Büyüme,Ekonomik Kalkınma ve Maliye Politikası: İlgili kitap bölümü ve önerilen haftalık makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Türkiye'nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve Maliye Politikaları İlgili kitap bölümü ve önerilen haftalık makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar