DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Borçları PFZ   405 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Melek AKDOĞAN GEDİK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.MELEK AKDOĞAN GEDİK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.MELEK AKDOĞAN GEDİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bütçe açıklarına alternatif bir finansman metodu olarak kamu borçlanmasını özellikleriyle birlikte tanıtmak ve öğrenciye bu konuda bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak kamunun borçlanma nedenleri, kamu borçlanmasının yasal dayanağı ve sınırı, kamu borçlarının sınıflandırılması, kamu borç yönetimi ve kamu borçlarının etkileri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kamu borçlanması araştırmalarının kaynaklarını ve yöntemini kavrar.
2) Kamu borçlarından tarihsel sürecinden yola çıkarak kamu borçlarının en eski dönemlerinden günümüze kadar geçen dönem hakkında bilgiler saptar.
3) Kamu borçlanmasının özelliklerini kavrar.
4) Vergi ve kamu borçları arasındaki farkları sıralar.
5) Kamu borçları ve özel borçlar arasındaki farkları sıralar.
6) İç ve dış borç ilişkisini anlar, iki kavramı benzer ve farklı yönleriyle kavrar.
7) Kamu borçlanmasının ekonomik etkilerinin güçlü ve zayıf yönlerini sıralar.
8) Kamu borç yönetiminin özelliklerini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Borçlarınmanın Tarihi konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kamu Borçlarının Sınıflandırılması konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İç Borçlanma ve Dış Borçlanma konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Türkiye'de İç Borçların Gelişimi konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Türkiye'de Dış Borçların Gelişimi konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Borçlanma Yöntemleri konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Dünyada Yaşanan Borç Krizleri ve Ekonomik Sonuçları konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Borç Krizlerine Çözüm Üretme Çalışmaları konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kamu Borçlarının Ekonomik Etkileri konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kamu Borçlarının Ekonomik Etkileri: Dışlama Etkisi, Uyarma Etkisi konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kamu Borçlarının Olağanüstü Yönetimi konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kamu Borçlarının Olağan Yönetimi konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Borçlanmada Uluslararası Kurumlar konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar