DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Sorumluluk PFZ   402 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÜNEŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.İLTER ÜNLÜKAPLAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.İLTER ÜNLÜKAPLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, üniversite öğrencilerinin bilgi, birikim ve yaratıcılıklarını kullanacakları toplumsal hizmet projeleri tasarlayıp, uygulayarak, sosyal sorumluluk konusundaki duruşlarının güçlenmesinin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Derse Giriş, Temel Kavramlar: Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Sosyal sorumluluk Kampanyalarına Genel Bakış, Proje konularının belirlenmesi( çocuklar, yaşlılar, kadınlar, çevre sorunları, eğitim ve öğrenme sorunları yaşayanlar, hastalar ve sağlık sorunları vb.) Proje hazırlama ve sunum.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) toplumsal ve kişisel konularda saygılı davranır
2) Toplumsal ve evrensel sorunların çözümünde aktif olarak görev alır.
3) Birlikte çalışmayı öğrenir
4) sosyal sorumluluk konularında farkındalık yaratır
5) Politik, sivil ve toplumsal konularda aktif olur.
6) İnsan ekonomi ve çevre en fazla saygı ve duyarlılığı gösterir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı,Sosyal Sorumluluk ve Genel İlkeler Derse gelmeden konuları okuyunuz
2 Kurumsal ve bireysel Sosyal Sorumluluk Projeleri Derse gelmeden konuları okuyunuz
3 Projenin Tasarlanması Derse gelmeden konuları okuyunuz
4 Projede görev ve sorumlulukların belirlenmesi Takım Çalışması
5 Projenin Geliştirilmesi ve Yürütülmesi Takım Çalışması
6 Projenin Yürütülmesi Takım Çalışması
7 Ara Sınav Takım Çalışması
8 Ara Sınav Takım Çalışması
9 Projenin Yürütülmesi Takım Çalışması
10 Projenin Yürütülmesi Takım Çalışması
11 Projenin Raporlanması Takım Çalışması
12 Projenin Raporlanması Takım Çalışması
13 Proje Sunumu Takım Çalışması
14 Proje Sunumu Takım Çalışması
15 Proje Sunumu Takım Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar