DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Güncel Mali Sorunlar PFS   402 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haşim AKÇA
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAŞİM AKÇA1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HAŞİM AKÇA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye ve Dünya ekonomisindeki güncel sorunları ele alarak tartışmak dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders,Türkiye de Kamu Açıkları, Türkiye de Kayıt Dışı Ekonomi , Türkiye de Enflasyon Sorunu, Türkiye de İşsizlik Sorunu, Türkiye de Tarım Sektörü , Türkiye de Sanayi Sektörü, Doğrudan Yabancı Yatırımların Türk Ekonomisine Etkileri , Türkiye Ekonomisinde Nüfus, İşgücü ve İstihdam Sorunları , Türkiye de Gelir Dağılımı , Türkiye AB İlişkileri Ve Ekonomik Etkileri , Türk Lirasının Rekabet Gücü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güncel mali sorunlar konusunda bilgi sahibi olur.
2) Türkiye ve Dünya ekonomisindeki verileri değerlendirir.
3) Mali konularda fikir yürütebilir ve tartışabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kamu Sektörü Anlatım, tartışma
2 Türkiyede ve Dünyada Kamu Açıkları Anlatım, tartışma
3 Türkiyede ve Dünyada kayıt Dışı Ekonomi Anlatım, tartışma
4 Türkiyede ve Dünyada Enflasyon Sorunu Anlatım, tartışma
5 Türkiyede ve Dünyada İşsizlik Sorunu Anlatım, tartışma
6 Türkiyede ve Dünyada Tarım Sektörü Anlatım, tartışma
7 Türkiyede ve Dünyada Sanayi Sektörü Anlatım, tartışma
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Doğrudan Yabancı Yatırımların Türk Ekonomisine Etkileri Anlatım, tartışma
10 Türkiye Ekonomisinde Nüfus Anlatım, tartışma
11 Türkiyede ve Dünyada İşgücü ve İstihdam Sorunları Anlatım, tartışma
12 Türkiyede ve Dünyada Gelir Dağılımı Anlatım, tartışma
13 Türkiye AB İlişkileri Ve Ekonomik Etkileri I Anlatım, tartışma
14 Türkiye AB İlişkileri Ve Ekonomik Etkileri II Anlatım, tartışma
15 Türk Lirasının Rekabet Gücü Anlatım, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar