DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Maliye PFS   404 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Melek AKDOĞAN GEDİK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.MELEK AKDOĞAN GEDİK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.MELEK AKDOĞAN GEDİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, küreselleşme sürecinin kamu maliyesi üzerine etkilerini açıklamak ve öğrenciye bu konuda bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak uluslararası kamu malları, uluslararası vergi sorunları, uluslararası mali kuruluşlar çerçevesinde küreselleşme ve kamu maliyesi ilişkisi anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslararası ölçekteki mali olaylara yönelik araştırmaların kaynaklarını ve yöntemini kavrar.
2) Küreselleşme ve kamu maliyesi ilişkisinin analizini yapar
3) Uluslararası mali olayların tarihsel sürecinden yola çıkarak eski dönemlerden günümüze kadar geçen süreç hakkında bilgiler saptar.
4) Uluslararası kamu mallarına örnekler sunar
5) Uluslararası mali kuruluşları sıralar
6) Uluslararası kamu mallarının finansman çeşitlerini açıklar
7) Uluslararası vergi sorunlarını yorumlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Küreselleşme ve Kamu maliyesi Konu anlatımı, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Uluslararası Kamu Malları Kavramı Konu anlatımı, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Uluslararası Kamu Malı Örnekleri 1 Konu anlatımı, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Uluslararası Kamu Malı Örnekleri 2 Konu anlatımı, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Uluslararası Kamu Mallarının Finansmanı Konu anlatımı, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Uluslararası Kamu Mallarının Finansmanında Uluslararası Vergileme Konu anlatımı, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Konu Tekrarı Konu anlatımı, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav yazılı sınav Anlatım
Yazılı Sınav
9 Kalkınma Yardımları Konu anlatımı, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Uluslararası Vergi Sorunları Konu anlatımı, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Uluslararası Şirketlerin Vergilendirilmesi Konu anlatımı, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Uluslararası Vergi Rekabeti Konu anlatımı, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi Konu anlatımı, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Uluslararası Mali Kuruluşlar Konu anlatımı, tartışma Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Konu Tekrarı Konu anlatımı, tartışma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar