DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilişim Sistemleri PFS   408 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÜNEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiİSMAİL GÜNEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiİSMAİL GÜNEŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modern toplumsal refahın ve iktisadi gelişmenin en önemli faktörlerinden birisinin teknolojik yenilikler olduğu düşüncesiyle bilim, araştırma geliştirme faaliyetleri ve bilim politikaları konusunda bilgi ve fikir kazandırmak dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği
Bilim politikalarının önemi, 21. Yüzyılda Bilgi Toplumu, Türkiye de Bilim Teknoloji Politikaları, Gelişmiş Ülkeler de Bilim, Teknoloji PolitikAları, Bilgi Toplumu Ve Ekonomik Yansımaları Bilgi Toplumu Ve Teknolojik Değişim Ve Ekonomiye Etkileri E-Ticaret E-Devlet konuları ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel düşüncenin evrimi konusunda bilgi sahibi olur.
2) Uluslararası rekabette bilim politikalarının önemini kavrar.
3) Türkiyedeki araştırma geliştirme faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olurlar
4) Yenilikçi ve vizyon sahibi olurlar
5) girişimcilik duygularını teşvik eder.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlkel Toplum, Tarım Toplumu Ekonomik ve Sosyal Özellikleri Derse gelmeden konuları okuyunuz
2 Sanayi Toplumu Ekonomik ve Sosyal Özellikleri Derse gelmeden konuları okuyunuz
3 Bilgi Toplumu Ekonomik ve Sosyal Özellikleri Derse gelmeden konuları okuyunuz
4 BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK YANSIMALARI Derse gelmeden konuları okuyunuz
5 BİLGİ TOPLUMU VE TEKNOLOJİK DEĞİŞİM Derse gelmeden konuları okuyunuz
6 BİLGİ TOPLUMU VESOSYAL DEĞİŞİM Derse gelmeden konuları okuyunuz
7 Sosyal Medya Derse gelmeden konuları okuyunuz
8 Ara Sınav Derse gelmeden konuları okuyunuz
9 E-Devlet Derse gelmeden konuları okuyunuz
10 Bilişim Münazaraları Münazara
11 Bilişim Münazaraları Münazara
12 Bilişim Münazaraları Münazara
13 Bilişim Münazaraları Münazara
14 Bilişim Münazaraları Münazara
15 Bilişim Münazaraları Münazara
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar