DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası İktisat I IKS   309 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fikret DÜLGER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYELDA TEKGÜL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiYELDA TEKGÜL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin uluslararası boyutunu reelyönden analiz etmek, ülkeler ikarşılıklı ticarete yönelten nedenleri teorileriyle incelemek, Ekonomik birleşmeleri incelemek, Türkiye'nin dış ticaret yapısını ve gelişimini değerlendirmek
Dersin İçeriği
Classical, Neo Classical and Modern International Trade Theories- Analysis of International Trade Theory- Analysis of Internationa lTrade Theoryand Economic Growth- Instruments of International Trade Policy

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslararası ticaretin nedenlerini ortaya koyabilmek
2) Uluslararası iktisat teorilerini ve temel kavramlarını anlamak ve tanımlayabilmek
3) Bu teorilerden hareketle günümüzdeki uluslararası ekonomik olayları analiz edebilmek
4) Geleneksel teorilerin kısıtlarını değerlendirebilmek
5) Ekonomik aktörlerin açık ekonomilerdeki rollerini açıklayabilmek
6) Uluslararası ticareti açıklayan teorileri karşılaştırmalı olarak analiz edebilmek
7) Ülkeler arası ticaretin endüstriler-arası ve endüstri-içi ticaret şeklinde ortaya çıkan farklı yapısını ayırt edebilmek
8) Yeni dış ticaret teorilerinin katkılarını tartışabilmek
9) Dış ticaret ve büyüme arasındaki teorik ilişkiye dayanarak dünya ticaret sistemini ve az gelişmiş ülkelerin yerini sorgulayabilmek
10) Alternatif ticaret politikalarının etkilerini kavrayabilmek
11) Ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinde alternatif ticaret politikalarını karşılaştırabilmek ve tartışabilmek.
12) Uluslararası ekonomik sorunları ve konuları değerlendirebilmek
13) Uuslararası iktisadi problemleri anlayabilme, yorumlayabilme ve çözümleyebilmek
14) Uluslararası ekonomik göstergeleri takip edebilmek ve yorumlayabilmek
15) Uluslararası iktisadın genel iktisat içindeki yerini ayırt edebilmek


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uluslararası İktisada Giriş İlgili bölüm Anlatım
2 Klasik Dış Ticaret Teorileri. Mutlak üstünlükler, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisİ İlgili bölüm Anlatım
3 Klasik Dış Ticaret Teorileri. Mutlak üstünlükler, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi İlgili bölüm Anlatım
4 Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Arz ve Talep Modelleri İlgili bölüm Anlatım
5 Faktör Donatımı Teoremi İlgili bölüm Anlatım
6 Yeni Dış Ticaret Teorileri İlgili bölüm Anlatım
7 Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri İlgili bölüm Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Dış Ticaret Politikası İlgili bölüm Anlatım
10 Dış Ticaret Politikası Araçları:Tarifeler İlgili bölüm
11 Diğer Dış Ticaret Politikası Araçları:Tarife Dışı Engeller İlgili bölüm Anlatım
12 Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi İlgili bölüm Anlatım
13 Avrupa Birliği İlgili bölüm Anlatım
14 Dünyadaki Ekonomik Gruplaşmalar: Avrupa Birliği Dışındakiler İlgili bölüm Anlatım
15 Genel Değerlendirme İlgili bölüm Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar