DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Muhasebe I ISLZ   105 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Jale SAĞLAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.JALE SAĞLAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.JALE SAĞLAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Muhasebe, mal ve hizmet üretip sürekli faaliyet gösteren tüm işletmelerde parasal işlemlerin belgelere kaydedilmesi, bu belgelerin düzenlenmesi, sınıflandırılması ve rapor haline getirilmesi olayıdır. Bilanço ve gelir tablosu, mali tablolar için bilgi toplamada hesaplar, muhasebe de kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, belirtilerek aktif pasif kalemlere ait kayıt işlemleri gösterilerek genel geçici mizanın düzenlenmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği
Bu derste muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri gibi tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler incelenerek hesap işlemleri öğrenilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanımlar
2) Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili temel ilkeleri yorumlar
3) Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayarak bu tabloları örnekle açıklar
4) Hesapları ve işleyişini tanır
5) Çift taraflı kayıt yöntemini tanımlar
6) Muhasebe sürecini işleyişini genel olarak tanımlar ve uygular
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme Ve Muhasebe Kavramları, Muhasebenin Temel Kavramları ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
3 Bilanço Ve Gelir Tablosu ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama Anlatım
Gösterip Yaptırma
4 Bilanço Ve Gelir Tablosu Hazırlama ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
5 Muhasebe Süreci ve Katma değer vergisi ile ilgili hesapların işleyişi ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
6 Tekdüzen Hesap Planı, Ve Hesapların Tanımı ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama Anlatım
Soru-Cevap
7 Hesap Kavramı Ve İşleyişleri ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Dönem içi işlemlerin kayıtları ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
10 Dönem içi işlemlerin kayıtları ve Sürekli Envanterle İlgili Uygulamalar ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
11 Aralıklı Envanterle İlgili Uygulamalar ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
12 Genel Geçici Mizanın hazırlanması ve Genel olarak dönem sonu işlemleri ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
13 dönem sonu işlemleri ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
14 Kapanış kayıtları ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
15 Monografiler (örnek uygulama) genel tekrar Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar