DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki İngilizce I IIBF   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Elçin PETEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DİLEK YAVUZ ERKAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.DİLEK YAVUZ ERKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere alanlarında eleştirel dusunme, konuşma ve okuduğunu kavrama yetilerini geliştirmek için maliye terminolojisini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders öğrencilere maliye alanı temel dili ve terminolojisini öğretmek ve bu alanda yapılan akademik çalismalarin analizi uzerine yogunlasmaktadir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maliye ile ilgili konuları tanımlama ve analiz etme becerisi geliştirir.
2) Maliye odaklı konuları takip ve yorumlamada beceri kazanır.
3) Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
4) İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
5) Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
6) Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
7) Maliye disiplini içerisindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
8) Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
9) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10) Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
12) Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
13) Maliye alanında kullanılan metodolojilerin içerisinde sorunları saptar, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçer ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konuya giriş Anlatım, soru-cevap Anlatım
Soru-Cevap
2 Maliye ile ilgili kelime ve deyimlere giriş Anlatım, küçük grup çalışması
3 İngilizce okuma teknikleri Tartışma, Gösterip yaptırma Tartışma
4 İngilizce yazma teknikleri Tartışma, Gösterip yaptırma
5 İngilizce dinleme teknikleri Tartışma, Gösterip yaptırma
6 İngilizce konuşma teknikleri Tartışma, Gösterip yaptırma
7 İngilizce sunum teknikleri Gösterip yaptırma, sunum
8 Ara sınav -
9 Akademik kelime hazinesini geliştirme I Anlatım, Küçük grup tartışması
10 Akademik kelime hazinesini geliştirme II Anlatım, Küçük grup tartışması
11 Akademik okuma ve tartışma I Anlatım, küçük grup tartışması
12 Akademik okuma ve tartışma II Anlatım, küçük grup tartışması
13 Akademik Yazin Cevirisi I Küçük grup çalışması
14 Akademik Yazin Cevirisi II Küçük grup çalışması
15 Akademik tartışma hazırlığı Anlatım, küçük grup çalışması
16-17 Ders değerlendirmesi ve final sınavı -

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar