DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Finansmanı ISLS   309 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Emrah ARIOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.EMRAH ARIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.EMRAH ARIOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, işletme finansmanının kavram ve teorilerini öğreterek, bu teorilerin pratik uygulamalarda kullanılabilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste temel finansal tabloları okuma, işletmelerde finansal analiz ve planlama öğrenilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Oran yöntemi ile finansal analiz yapar
2) İşletmelerde kara geçiş noktasını hesaplar
3) Faaliyet ve finansal kaldıraçları hesaplar ve bileşik etkilerini gözlemler
4) Finansal planlama yapar ve proforma tablolar hazırlar
5) Nakit bütçesi oluşturur
6) İşletmenin aktiflerinin yönetiminde bilgi sahibi olur
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 *Finansal Amaç ve Finans Fonksiyonu Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 *Finansal Analiz ve Denetim:Oran Yöntemiyle Finansal Analiz Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 *Finansal Analiz ve Denetim:Oran Yöntemiyle Finansal Analiz Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 *Kara Geçiş Analiz Tekniği Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 *Faaliyet Kaldıracı, Finansal Kaldıraç ve Bileşik Kaldıraç Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 *Fon Akım Analizi, Finansal Planlama Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 *Proforma Finansal Tablolar Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Vize Sınavı Vize sınavına hazırlık Yazılı Sınav
9 Nakit Bütçesi Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Aktiflerin Yönetimi :Dönen Değerler ve Sabit Değerler Yönetiminin Önemi Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Alacak Yönetimi ve Kredili Satış Politikası Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Alacak Yönetimi ve Kredili Satış Politikası-2 Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Nakit Yonetimi Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Stok Yonetimi Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 İşlenen konuların gözden geçirilmesi Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar