DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki İngilizce II PFS   310 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Elçin PETEK
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.DİLEK YAVUZ ERKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin akademik kullanım için okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders öğrencilere maliye alanının İngilizce terminolojisini ogretme ve alanda yapilan akademik calismalara hazırlık uzerine yogunlasmaktadir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maliye ile ilgili konuları tanımlama ve analiz etme becerisi geliştirir.
2) Maliye odaklı konuları takip ve yorumlamada beceri kazanır.
3) Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
4) İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
5) Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
6) Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
7) Maliye disiplini içerisindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
8) Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
9) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10) Eleştirel düşünme becerisi geliştirir.
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
12) Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
13) Maliye alanında kullanılan metodolojilerin içerisinde sorunları saptar, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçer ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş Anlatım, Tartışma
2 Maliye alanıyla ilgili kelime çalışmaları I Soru-cevap, grup çalışması
3 Maliye alanıyla ilgili kelime çalışmaları II Soru-cevap, grup çalıması
4 Maliye alanıyla ilgili eleştirel okuma I Soru-cevap, grup çalışması, tartışma
5 Maliye alanıyla ilgili eleştirel okuma II Soru-cevap, grup çalışması, tartışma
6 Maliye alanıyla ilgili eleştirel yazma I Soru-cevap, grup çalışması, tartışma
7 Maliye alanıyla ilgili eleştirel yazma II Soru-cevap, grup çalışması, tartışma
8 Ara sınav -
9 Maliye ile ilgili sunum becerileri I Gösterip yapma, Sunum
10 Maliye ile ilgili sunum becerileri II Gösterip yapma, Sunum
11 Maliye alanıyla ilgili makale okuma ve tartışma I Tartışma, Küçük grup çalışması
12 Maliye alanıyla ilgili makale okuma ve tartışma II Tartışma, Küçük grup çalışması
13 Maliye alanıyla ilgili dinleme, konuşma ve yazma becerileri I Tartışma, Küçük grup çalışması
14 Maliye alanıyla ilgili dinleme, konuşma ve yazma becerileri II Tartışma, Küçük grup çalışması
15 Akademik tartışma teknikleri Tartışma, soru-cevap
16-17 Derse genel bir bakış ve final sınavı Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar