DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyasal Düşünceler Tarihi SBUS   320 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÇOMU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Devlet ve toplum hayatına yön veren her türlü siyasi düşünce ve anlayışın tarihsel geçmişini sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Antik Yunan döneminden on dokuzuncu yüzyıla kadar Batı siyasal düşünceler tarihinde etkin olmuş düşünürler ve eserleri ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Antik Yunan siyasi düşüncesinin temel noktalarını öğrenir.
2) Sokrat ve Platon'un siyaset felsefesi hakkında bilgi sahibi olur.
3) Aristoteles ve siyaset biliminin çıkışı hakkında bilgi sahibi olur.
4) Aziz Augustine'in siyaset felsefesi hakkında bilgi sahibi olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Antik Yunan Siyasi Düşüncesi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Sokrat ve Platon Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Aristoteles ve Siyaset Bilimi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Aziz Augustine ve Tanrı Şehri Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Aziz Thomas Aquinas Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Machiavelli ve Hükümdar Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Toplumsal Sözleşme Teorisi ve Thomas Hobbes Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Toplumsal Sözleşme Teorisi ve Jean Jacques Rousseau Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Aydınlanma Dönemi Politikaları Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Amerikan Aydınlanması ve Thomas Jefferson ve Thomas Paine Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Aydınlanmanın Kısıtlanması Edmund Burke ve David Hume Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Liberalizmin Yükselişi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Friedrich Hegel Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Marksizm ve Diğer Sosyalizmler Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar