DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
ParaTeorisi IKS   318 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.HAKKI ÇİFTÇİ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.HAKKI ÇİFTÇİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Para ekonomisi yirminci yüzyılda önem kazanmış bir bilim alanıdır ve Makro Teorinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ayrıca, Makroekonomik Teorinin en karmaşık kısmını oluşturmaktadır. Bu bilim alanı Keynesçi ve Monetarist yaklaşımların şekillendirdiği bir alandır ve henüz tam olgunluğa eriştirilememiştir. Dersin içeriği de bu yöndeki tartışmaları ve analizleri kapsamaktadır. Para alanında kendini yetiştirecek öğrencinin bu dersin dışında finans ve bankacılık konularında da çalışması gerekmektedir. Ders, reel ekonomi parasal ekonomi ilişkilerinin temel bağlantılarını göstermeye çalışan bir nitelikte verilecektir.
Dersin İçeriği
Para teorisi, para miktarı tanımları, para talebi, arzı ve politikası, para ekolleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makroekonominin parasal çerçevesini anlar
2) Parasal çerçevenin makro istikrar açısından öneminin kavrar
3) Krizlerin parasal nedenleri ve para politiklarının işe yararlılığını analiz eder
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Para Teorisi ve Para Politikası Hakkında Açıklamalar, Paranın Fonksiyonları ve Özellikleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
2 Para Miktarı Tanımları, Likidite ve Kredi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
3 Para Rejimleri ve Temel İlkeler, Parasal Kesimin Finansal Sistem İçindeki Konumu Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
4 Para Talebi Teorisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
5 Para Arzı Teorisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
6 Faiz Teorisi, Ödemeler Dengesi ve Para Miktarı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
7 Para Politikası Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Para Politikası (Devam) Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
10 Neo-Klasik Yaklaşımda Parasal Analiz, Keynes ve Keynescilerde Para Politikası Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
11 Keynesci Yaklaşıma Tepkiler ve Neo-Klasik Sentez Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
12 Genel Dengesizlik Yaklaşımı, Paracı Yaklaşım Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
13 Paracı Yaklaşım (Devam) Yeni Klasik Okul Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
14 Yeni Keynesciler, Avusturya Okulu Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
15 Enflasyon Teorileri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar