DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikro İktisat I IKZ   207 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Neşe ALGAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTOLGA KABAŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTOLGA KABAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikro iktisat I dersinşn amacı, ekonomiyi mikro düzeyde ele alarak mikro kavramları açıklamak ve bu çerçevede üretici ve tüketici davranışlarının analizini sunmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste iktisadi sistem sorunu, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, tüketici teorisi ve fayda maksimizasyonu, firma teorisi ve kar maksimizasyonu, firmaların farklı piyasalardaki karar alma süreçleri ile faktör piyasası analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler öncelikle ekonomiye mikro düzeyde bakabilmeyi kavramaktadır.
2) Öğrencinin piyasadaki yerinin ne olduğunu anlatarak tüketici olarak konumunu ve ekonomiye katkısını vurgulamak suretiyle daha geniş boyutta düşünebilir.
3) İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanmayı öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14) .
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arz ve Talep Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
2 Piyasa Dengesi Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
3 Tüketici Davranışları ve Talep Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
4 Zamanlar Arası Tüketici Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
5 Üretim Teknolojisi ve Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
6 Üretim Fonksiyonu ve Verim Analizi Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
7 Kısa Dönem ve Azalan Verimler Kanunu; Uzun Dönem ve Ölçeğe Göre Getiri Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Eş Ürün Analizi Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
10 Eş Maliyet Doğrusu, Maliyet Eğrileri Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
11 Maliyet Teorisi Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
12 Maliyet Minimizasyonu Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
13 Üretim Maksimizasyonu Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
14 Firma ve Endüstri Arzı Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
15 Genel Değerlendirme Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar