DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik II EKMZ   208 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
Dersi Verenler
Prof. Dr.EBRU ÖZGÜR GÜLER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EBRU ÖZGÜR GÜLER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı örneklem verisini kullanarak kitle parametre ya da parametrelerinin nasıl tahmin edileceği ve bunlarla ilgili testlerin nasıl yapılacağı bilgisinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste örnekleme dağılımları, tek ve iki kitle için hipotez testleri ve güven aralıkları, ki-kare bağımsızlık testi ve basit doğrusal regresyon modeli konuları incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örnekleme dağılımlarını tanımlar
2) İstatistiksel hipotezleri kurar
3) Tahmin edicileri tanımlar ve özelliklerini ayırt eder
4) Hipotez testindeki hata tiplerini ayırt eder
5) Tek yığın parametresi ile ilgili hipotezleri test eder
6) İki yığın parametresi ile ilgili hipotezleri test eder
7) Tek yığın parametresi için aralık tahmini yapar
8) İki yığın parametresi farkı için aralık tahmini yapar
9) Kategorik değişkenlerin bağımsızlığını ki-kare testi ile test eder
10) Sürekli iki değişken arasındaki korelasyon katsayısını hesaplar ve yorumlar
11) Basit doğrusal regresyon modeli parametrelerini tahmin edip yorumlar
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örnekleme dağılımı Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Nokta tahmini ve tahmin edicinin özellikleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
3 Hipotez testi ve hata tipleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Nokta tahmini ve tahmin edicinin özellikleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
5 Tek yığın parametreleri ile ilgili hipotez testleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 İki yığın parametreleri ile ilgili hipotez testleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 İki yığın parametreleri ile ilgili hipotez testleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınava yönelik genel hazırlık Yazılı Sınav
9 Tek yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
10 Tek yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 İki yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 İki yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Çapraz tablolar ve ki-kare bağımsızlık testi Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
14 Korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınava yönelik genel hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar