DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimine Giriş I EAS   103 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.AZMİ YALÇIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BAHATTİN KARADEMİR1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.KEMAL CAN KILIÇ1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiMUSA ŞANAL1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme bilimi ile ilgili temel kavramları öğrencilere aktarmak ve işletme fonksiyonlarının öğrenimi için bir altyapı oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Temel İşletmecilik ve Ekonomi Kavramları, İşletme türleri ve İşletmenin Kuruluşu, İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Yaklaşımları, Örgütleme Yaklaşımları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşçi-İşveren ve Çalışma İlişkileri, Üretim ve Üretim Yönetimi ile İlgili Temel Bilgiler, Üretim Yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel işletmecilik ve ekonomi kavramlarını tanımlar
2) İşletme türlerini açıklama, aralarındaki farklılıkları ayırt eder ve işletmelerin kuruluş yöntemlerini saptar
3) İşletmelerde iş ahlakının nedenlerini açıklar ve işletmelerin sosyal sorumluluklarını ifade eder
4) Uluslararası işletmecilik kavramlarını tanımlar
5) Yönetim ve örgütleme yaklaşımlarını açıklar
6) İnsan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ve çalışma ilişkilerini açıklar
7) Üretim yönetimine ilişkin temel kavramları ifade eder


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel İşletmecilik ve Ekonomi Kavramları Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 3-30) Anlatım
Tartışma
2 İşletme türleri ve İşletmenin Kuruluşu Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 31-41) Anlatım
Tartışma
3 İşletme türleri ve İşletmenin Kuruluşu Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 42-68) Anlatım
Tartışma
4 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 69-84) Anlatım
Tartışma
5 Uluslararası İşletmecilik Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 85-102) Anlatım
Tartışma
6 Yönetim Yaklaşımları Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 105-114) Anlatım
Tartışma
7 Yönetim Yaklaşımları Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 115-125) Anlatım
Tartışma
8 Vize sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Örgütleme Yaklaşımları Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 127-136) Anlatım
Tartışma
10 Örgütleme Yaklaşımları Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 137-146) Anlatım
Tartışma
11 İnsan Kaynakları Yönetimi Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 147-155) Anlatım
Tartışma
12 İnsan Kaynakları Yönetimi Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 156-168) Anlatım
Tartışma
13 İşçi-İşveren ve Çalışma İlişkileri Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 169-192) Anlatım
Tartışma
14 Üretim ve Üretim Yönetimi ile İlgili Temel Bilgiler, Üretim Yönetimi Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 193-248) Anlatım
Tartışma
15 Proje sunumları Sunumlara hazırlık
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Özgen, H. ve Yalçın, A. 2011. "Temel İşletmecilik Bilgisi", Nobel Kitabevi, Ankara