DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki İngilizce I IIBF   203 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Dilek YAVUZ ERKAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DİLEK YAVUZ ERKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
A2 seviyesinde iş hayatında kullanılan kelime, deyim, dil bilgisi yapılarının yanı sıra alım-satım, şirket birleşmeleri, insan kaynakları, uzlaşma, iş bağlama, pazarlama bağlamlarında kullanılan İngiliz dilini tanıtmak.
Dersin İçeriği
A2 seviyesi Financial Times makaleleri, iş ingilizcesinde sıkça kullanılan kelimeler, deyimler ve dilbilgisi yapıları, liderlik becerileri geliştirme makaleleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) A2 seviyesinde iş İngilizcesinde sıkça kullanılan kelimeler
2) A2 seviyesinde iş İngilizcesinde sıkça kullanılan deyimler
3) A2 seviyesinde iş İngilizcesinde sıkça kullanılan dilbilgisi yapıları
4) Reading and understanding A2 level Financial Times articles
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yeni iş sektörleri Haftanın konusu ile ilgili olarak farklı kaynaklar temin etme. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Ödev
2 Yeni iş sektörleri Haftanın konusu ile ilgili olarak farklı kaynaklar temin etme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 İnsan yönetimi Haftanın konusu ile ilgili olarak farklı kaynaklar temin etme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İnsan yönetimi Haftanın konusu ile ilgili olarak farklı kaynaklar temin etme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Anlaşmazlık yönetimi Haftanın konusu ile ilgili olarak farklı kaynaklar temin etme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Anlaşmazlık yönetimi Haftanın konusu ile ilgili olarak farklı kaynaklar temin etme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Ürün tanıtımı Haftanın konusu ile ilgili olarak farklı kaynaklar temin etme. Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Haftanın konusu ile ilgili olarak farklı kaynaklar temin etme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
9 Ürün tanıtımı Haftanın konusu ile ilgili olarak farklı kaynaklar temin etme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Liderlik Haftanın konusu ile ilgili olarak farklı kaynaklar temin etme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Liderlik Haftanın konusu ile ilgili olarak farklı kaynaklar temin etme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Marketing Haftanın konusu ile ilgili olarak farklı kaynaklar temin etme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Marketing Haftanın konusu ile ilgili olarak farklı kaynaklar temin etme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kültür çatışması Haftanın konusu ile ilgili olarak farklı kaynaklar temin etme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kültür çatışması Haftanın konusu ile ilgili olarak farklı kaynaklar temin etme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar