DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Muhasebede dönemsonu işlemlerini gerektiren nedenler İlgili kaynaklardan okuma
2 Envanterin tanımı, değerleme kuralları İlgili kaynaklardan okuma
3 Kasa, alınan çekler, bankalar hesaplarının envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
4 Hisse senedi, tahviller ve alacak senetleri hesaplarının envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
5 Alıcılar ve Çeşitli alacak hesaplarının envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
6 Katma değer vergisi ile ilgili hesapların envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
7 Ara Sınav Sınava Hazırlık
8 Ticari mallar hesabının envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
9 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
10 Duran varlık hesaplarında düzeltme ve düzenleme kayıtları İlgili kaynaklardan okuma
11 Kısa vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
12 Uzun vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
13 Özkaynak hesaplarının envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
14 Gider ve Gelir hesaplarının envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
15 Uygulama İlgili kaynaklardan okuma
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar