DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar Kaynak okuma Anlatım
2 Osmanlı İmparatorluğundaki devlet ve toplum yapısına genel bir bakış Kaynak okuma Anlatım
3 Klasik dönemde Osmanlı diplomasisi Kaynak okuma Anlatım
4 Avrupa devlet sisteminin oluşumu Kaynak okuma Anlatım
5 Westphalia Barış Antlaşması ve yeni bir Avrupanın ortaya çıkışı Kaynak okuma Anlatım
6 Fransız devrimi ve takip eden savaşlar; Avrupadaki devletlerin yapılarına etkileri Kaynak okuma Anlatım
7 Avrupada Osmanlı etkisininin gerilemesi Kaynak okuma Anlatım
8 Ara sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Avrupa Uyumunun yükselişi ve gerilemesi Kaynak okuma Anlatım
10 Doğu Sorunu Kaynak okuma Anlatım
11 Balkanlarda milliyetçi hareketler Kaynak okuma Anlatım
12 Sürekli Diplomasiye Geçiş Kaynak okuma Anlatım
13 Osmanlı Diplomasisinde Paşalar Dönemi Kaynak okuma Anlatım
14 II. Abdülhamid döneminde diplomasi Kaynak okuma Anlatım
15 Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında son diplomatik hamleler Kaynak okuma Anlatım
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar