DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Karşılaştırmalı Siyasete Giriş SBUZ   201 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Alper ECEVİT
Dersi Verenler
LEVENT DUMAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Muhtelif ülkelerdeki siyasi gelişmeleri mukayeseli olarak ele almak ve öğrencilere bu gelişmelere eleştirel yaklaşmayı öğretmek.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği demokratik sistemlerin işleyişini aktarmak, siyasi kültür, kurumsal yaklaşım gibi konularda okuma ve sunum çalışmaları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan öğrenciler farklı ülkelerin iç siyasi dinamiklerine hakim olur
2) Bu dersi alan öğrenciler mukayeseli yöntemle iç siyaset analizi yapma yetisine sahip olur
3) Bu dersi alan öğrenciler dünya siyasetindeki gelişmeleri yakından takip etme fırsatını elde eder.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karşılaştırmalı Siyasetin Gelişimi Yok Anlatım
Tartışma
2 Karşılaştırmalı Siyasetin Gelişimi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Demokrasi ve Demokratikleşme Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Seçim Sistemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Oy verme davranışı Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Siyasi Partiler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Parti Sistemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sinava hazirlik Yazılı Sınav
9 Aday Gösterme Süreçleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Siyasal Kültür Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Modernleşme Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Otoriter sistemler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Ülke Analizleri: İngiltere Sunum hazırlama Tartışma
Örnek Olay
14 Ülke Analizleri: Almanya Sunum hazırlama Tartışma
Örnek Olay
15 Ülke Analizleri: İran Sunum hazırlama Tartışma
Örnek Olay
16-17 Final Sinava hazirlik Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar