DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik I * EKMZ   103 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
Prof.Dr.HASAN ALTAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HASAN ALTAN ÇABUK1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiERSİN KIRAL1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste ögrenciye, temel matematik teoremleri anlatılarak sosyal bilimlerde uygulamalarının tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik , Türevler, Türev Uygulamaları, Limitlerde Belirsiz Sekiller, Polinom ve Rasyonel fonksiyonların degisiminin incelenmesi ve grafiklerinin çizimi, Üstel fonksiyonların incelenmesi ve grafiklerinin çizimi, Logaritmalı fonksiyonların degisiminin incelenmesi ve grafiklerinin çizimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 ELEMENTER FONKSİYONLAR (I) Lineer Denklemler ve Eşitsizlikler Grafikler ve Doğrular İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
2 ELEMENTER FONKSİYONLAR (II) Fonksiyonlar Elementer Fonksiyonlar: Grafikler ve Dönüşümler İkinci Dereceden Karesel Fonksiyonlar İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
3 ELEMENTER FONKSİYONLAR (III) Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar Üstel Fonksiyonlar Logaritmik Fonksiyonlar İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır.
4 LİMİT(I) Limit Kavramına Giriş Sonsuz Limitler ve Sonsuzda Limitler Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
5 LİMİT(II) Süreklilik Limit ve süreklilik uygulamaları İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
6 TÜREV (I) Değişim Oranı, Ani Değişim Oranı, Bir Grafiğin Eğimi, Türev Tanımı, Türev Bulma, Teğet Doğrusu Eğimi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
7 TÜREV (II) Temel Türev Alma Kuralları İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
8 Arasınav
9 TÜREV (III) Diferensiyel Kavramı Artmalar, Diferensiyeller, Diferensiyel Metodu ile Yaklaşım Artmaları ve Diferensiyelleri Karşılaştırma İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
10 TÜREV (IV) İş ve Ekonomide Marjinal Analiz Marjinal Maliyet, Gelir ve Kar Maliyet Analizi Marjinal Maliyet ve Tam Maliyet Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
11 e-Sabiti ve Sürekli Bileşik Faiz Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevleri Çarpım ve Bölümün Türevleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
12 Zincir Kuralı Kapalı Fonksiyonların Türevleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
13 e-Sabiti ve Sürekli Bileşik Faiz Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevleri Çarpım ve Bölümün Türevleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
14 Birinci Türev ve Grafikler İkinci Türev ve Grafikler Uygulamalar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
15 LHopital Kuralı Eğri Çizme Teknikleri Optimizasyon Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
16-17 Yarıyıl Sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar