DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Hukuk IIBF   101 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURCİHAN ÖZDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste pozitif hukuka ilişkin temel kavramlar ile güncel hukuk kurallarının sınıflandırılması ve uygulanması konusu anlatılacaktır.
Dersin İçeriği
Hukuk kavramı, hukukun kaynakları, hukukun düzenlediği alan ve hukukun uygulanması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal düzen kuralları ve hukuk kuralları konusunda bilgi verilecektir.
2) Hukuk kurallarıyla diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişki konusunda bilgi verilecektir.
3) Temel hukuk kavramları açıklanacaktır
4) Temel hukuk kavramları açıklanacaktır.
5) Yaptırım kavramı ve türleri anlatılacaktır.
6) Hukuk kavramının farklı anlamları açıklanacaktır.
7) Hukukun kaynakları anlatılacaktır.
8) Kanunlar, örf ve adet hukuku ve yardımcı kaynaklar anlatılacaktır.
9) Kamu Hukuku ve özel hukuk kavramları anlatılacaktır.
10) Medeni Hukuk kavramı ve alt dalları açıklanacaktır.
11) Kamu Hukuku ve alt dalları açıklanacaktır.
12) Mahkeme ve mahkeme teşkilatı açıklanacaktır.
13) Hukuk kurallarının nasıl uygulanacağı açıklanacaktır.
14) Hukuk kurallarının yorumu konusu incelenecektir.
15) Hukuki başvurunun hazırlanması konusu öğrenciye kazandırılacaktır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal düzen kuralları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Hukuk kurallarıyla diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişki Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
3 Temel hukuk kavramları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
4 Temel hukuk kavramları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
5 Yaptırım kavramı ve türleri Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
6 Hukuk kavramının farklı anlamları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
7 Hukukun kaynakları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
8 Kanunlar, örf ve adet hukuku ve yardımcı kaynaklar Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
9 Kamu Hukuku ve özel hukuk kavramları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
10 Medeni Hukuk kavramı ve alt dalları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
11 Kamu Hukuku ve alt dalları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
12 Mahkeme ve mahkeme teşkilatı Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
13 Hukuk kurallarının uygulanması Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
14 Hukuk kurallarının yorumu Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
15 Hukuki başvurunun hazırlanması Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
16-17 Kursun kısa tekrarı Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar