DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyasal Düşünceler Tarihi SBUZ   206 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiASLI EMİNE ÇOMU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Devlet ve toplum hayatına yön veren her türlü siyasi düşünce ve anlayışın tarihsel geçmişini sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Antik Yunan döneminden on dokuzuncu yüzyıla kadar Batı siyasal düşünceler tarihinde etkin olmuş düşünürler ve eserleri ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Antik Yunan siyasi düşüncesinin temel noktalarını öğrenir.
2) Sokrat ve Platon'un siyaset felsefesi hakkında bilgi sahibi olur.
3) Aristoteles ve siyaset biliminin çıkışı hakkında bilgi sahibi olur.
4) Aziz Augustine'in siyaset felsefesi hakkında bilgi sahibi olur.
5) Aziz Thomas Aquinas'ın siyaset felsefesi hakkında bilgi sahibi olur.
6) Machiavelli'nin Hükümdar adlı eserinde prense yönetim hakkında verdiği öğütleri öğrenir.
7) Toplumsal sözleşme teorisini öğrenir ve bu teorinin Hobbes versiyonu hakkında bilgi sahibi olur.
8) Toplumsal sözleşme teorisine örnek olarak gösterilen John Locke hakkında bilgi sahibi olur.
9) Toplumsal sözleşme teorisine örnek olarak gösterilen Jean Jacques Rousseau hakkında bilgi sahibi olur.
10) Aydınlanma dönemiyle birlikte değişen siyasi düşünceyi öğrenir.
11) Amerikan aydınlanması hakkında bilgi sahibi olur.
12) Aydınlanma karşıtı düşünürlerin fikirleri hakkında bilgi sahibi olur.
13) Liberal düşüncenin nasıl yükseldiğini öğrenir.
14) Hegel'in siyasi düşüncesi hakkında bilgi sahibi olur.
15) Marksizm ve diğer sosyalizmleri öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Antik Yunan Siyasi Düşüncesi Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, s. 1-14. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Sokrat ve Platon Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, s. 16-39. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Aristoteles ve Siyaset Bilimi Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, s. 42-57. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Aziz Augustine ve Tanrı Şehri Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, s. 80-88. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Aziz Thomas Aquinas Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, s. 89-98. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Machiavelli ve Hükümdar Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, s. 111-122. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Toplumsal Sözleşme Teorisi ve Thomas Hobbes Iain Hampsher-Monk, Modern Sİyasal Düşünce Tarihi, s.15-60. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Toplumsal Sözleşme Teorisi ve John Locke Iain Hampsher-Monk, Modern Sİyasal Düşünce Tarihi, s.100-150. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Toplumsal Sözleşme Teorisi ve Jean Jacques Rousseau Iain Hampsher-Monk, Modern Sİyasal Düşünce Tarihi, s.200-245. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Aydınlanma Dönemi Politikaları Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, s.194-211. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Amerikan Aydınlanması ve Thomas Jefferson ve Thomas Paine Mete Tunçay, Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi, s.483-501. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Aydınlanmanın Kısıtlanması Edmund Burke ve David Hume Iain Hampsher-Monk, Modern Sİyasal Düşünce Tarihi, s.330-370. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Liberalizmin Yükselişi Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, s. 265-284. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Friedrich Hegel Iain Hampsher-Monk, Modern Sİyasal Düşünce Tarihi, s.500-560. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Marksizm ve Diğer Sosyalizmler Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, s. 284-307. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Sosyal Demokrasi Eduard Bernstein Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, s.337-340. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar