DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SBUZ   208 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Alper ECEVİT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYÜKSEL ALPER ECEVİT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yüksek lisans düzeyinde, sosyal bilimlerde nicel ve nitel metodolojik araçları kullanabilme ve kuramsal bir perspektiften sosyal bilimler konularını analiz edebilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, sosyal bilimlerde nicel ve nitel yöntemleri öğrencilere tanıtır. Ayrıca bu ders, öğrencilere bilimsel bir perspektiften teorik ve uygulamalı bilgi birikimi kazandırır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri ile ilgili kavramsal tartışmaları ele alır.
2) Sosyal Bilimler alanındaki araştırmalarda metod ve teorik çerçeve oluşturulması konusunda bilgi edinir.
3) Sosyal Bilimler alanında araştırma sorularının ortaya konulması ve uygun metodolojik ve kavramsal çerçevenin oluşturulması becerisini geliştirir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal Bilimlerde Literatür Çalışmaları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Sosyal Bilimlerde Kavramsal Tartışmalar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Sosyal Bilimlerde Kuramsal Tartışmalar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Sosyal Bilimlerde Metodolojik Tartışmalar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Sosyal Bilimlerde Nicel Yöntemler I Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Sosyal Bilimlerde Nicel Yöntemler II Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Sosyal Bilimlerde Nicel Yöntemler III Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara sınav Sınava hazırlık
9 Sosyal Bilimlerde Nitel Yöntemler I Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Sosyal Bilimlerde Nitel Yöntemler II Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Sosyal Bilimlerde Nitel Yöntemler III Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Sosyal Bilimlerde Söylem Analizi I Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Sosyal Bilimlerde Söylem Analizi II Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi I Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi II Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar