DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Avrupa Birliği * SBUZ   303 5 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Harun ARIKAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HARUN ARIKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Avrupa entegrasyon sürecinin tarihsel arka planınındaki dinamikleri incelemek ve Avrupa Birliğinde kuruluşundan günümüze kadar yaşanan değişimleri analiz etmektir. Bu çerçevede ABnin kurumları, karar alma mekanizmaları ve üye ülkelerin Avrupa entegrasyon sürecine yaklaşımları teorik ve uygulamalı çerçevede incelenecektir.
Dersin İçeriği
Bu ders lisans öğrencilerini Avrupa Entegrasyonunu açıklayan kavramsal ve kuramsal çerçeve sunmanın yanında Birliğin ortak politikaları ve Avrupa entegrasyon sürecinin ileride ne yönde gelişeceği konusunda bilgi sunar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Avrupa entegrasyon teorileri Yok
2 Tarihsel bir perspektif içinde Avrupa entegrasyonu Kaynak okuma
3 Avrupa entegrasyonu için yasal çerçeve: Roma Antlaşması Kaynak okuma
4 Messina Anlaşması'ndan Avrupa Tek Senedi'ne Avrupa entegrasyon tarihi Kaynak okuma
5 Maastricht Antlaşması'nın Avrupa entegrasyonuna etkileri Kaynak okuma, odev hazirlama
6 2009 Lizbon Anlaşması'ndan günümüze Avrupa entegrasyonu Kaynak okuma, odev hazirlama
7 AB kurumları: Avrupa Konseyi Kaynak okuma
8 Ara sınav Sınava hazırlık
9 AB kurumları: AB Bakanlar Konseyi Kaynak okuma
10 AB kurumları: Avrupa Parlamentosu Kaynak okuma
11 AB kurumları: Avrupa Komisyonu Kaynak okuma
12 AB Ortak Politikaları: AB Ortak Tarım Politikası Kaynak okuma, odev hazirlama
13 AB Ortak Politikaları: AB Parasal Birliği Kaynak okuma, odev hazirlama
14 AB Ortak Politikaları: AB Genişleme Politikası Kaynak okuma, odev hazirlama
15 AB Ortak Politikaları: Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası Kaynak okuma, odev hazirlama
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar