DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset SBUS   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Ayşe Duygu TANRIVERDİ
Dersi Verenler
Arş.Gör.AYŞE DUYGU TANRIVERDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, gelişmekte olan ülkelerin siyasi yapıları ve kurumları üzerine odaklanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders, gelişen dünyanın belirgin özelliklerini gözlemler ve eleştirel bir şekilde çeşitli ülkelerdeki ortak konuları ve zorlukları belirler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) gelişmekte olan dünyanın karşılaştığı temel siyasi, sosyal ve ekonomik sorunları anlar.
2) küresel süreçlerin gelişmekte olan ülkelerin siyasi yapılarına etkisini eleştirel bir şekilde değerlendirir.
3) hipotez oluşturma ve teoriyi test etme amacıyla karşılaştırmalı yöntemleri kullanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş, değerlendirme ve seminer çalışmaları Yok Anlatım
2 Rejim Türleri: Demokratik olmayan rejimler Kaynak okuma Anlatım
Grup Çalışması
3 Gelişmekte olan ülkelerde demokratikleşme dalgaları Kaynak okuma, sunum hazırlama Anlatım
4 Gelişmekte olan ülkelerde Seçimler Kaynak okuma Anlatım
Grup Çalışması
5 Siyasi partiler ve gelişmekte olan ülkelerde çıkar grupları Kaynak okuma, sunum hazırlama Anlatım
6 Liderler, parlamentolar ve hükümetler: yürütme-yasama ilişkileri Kaynak okuma Anlatım
Grup Çalışması
7 Gelişmekte olan ülkelerde yargı sistemleri Kaynak okuma, sunum hazırlama Anlatım
8 Ara sınav Sınava hazırlık
9 Gelişmekte olan ülkelerde sivil toplum ve siyasi kültür Kaynak okuma Anlatım
Grup Çalışması
10 Küreselleşme ve gelişmekte olan dünya Kaynak okuma, sunum hazırlama Anlatım
11 Gelişmekte olan ülkelerde insan haklarının korunması Kaynak okuma Anlatım
Grup Çalışması
12 Gelişmekte olan ülkelerde güncel konular I: uluslararası terörizm Kaynak okuma, sunum hazırlama Anlatım
13 Gelişmekte olan ülkelerde güncel konular II: etnik çatışma Kaynak okuma Anlatım
Grup Çalışması
14 Gelişmekte olan ülkeler için gelecek sorunlar: yoksulluk, sosyal eşitsizlik, sürdürülebilir kalkınma ve demokratik konsolidasyon Kaynak okuma, sunum hazırlama Anlatım
15 Tartışma: Gelişen Dünyada Demokratik vs Demokratik Olmayan Rejimler Üzerine Araştırma Tabanlı Sunum Kaynak okuma, sunum hazırlama Anlatım
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar