DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeopolitika SBUS   305 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden Selcen ÖZMELEK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN SELCEN ÖZMELEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeopolitika nin kavramsal açıklanmasını, statik ve dinamik unsurlarını, klasik ve çağdaş teorileri ve teorisyenlerin yaklaşımlarını, dünyadaki siyasal gelişimlerle son durumun analiz edilmesini öğrencilere öğretmektir.
Dersin İçeriği
Klasik jeopolitika yaklaşımlarından başlamak üzere klasik dönem , soğuk savaş süreci, sovyet sonrası ortaya çıkan yeni jeopolitik yaklaşımlarla ilgili ayrıntıları aktarmak; Türkiye ve bölgesel jeopolitik değerlendirmeleri değerlendirmek üzere okuma ve sunum çalışmalarını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel bilgileri okur ve öğrenir, teorik yaklaşımlarla düşünür.
2) Sorun belirleme ve çözme becerileri kazanır.
3) Uluslararası kurumları tanır.
4) Analitik düşünme, Ekonomik ve politik sorgulama becerileri kazanır.
5) Yazma ve araştırma becerileri kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders programının açıklanması, Ders içeriğinin sunumu. Derste izlenecek yöntem ve kaynakçalar hakkında bilgi verilecek Anlatım
2 Jeopolitika kavram, tanımları ve unsurları İlgili kaynaklardan okuma ve anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
3 Jeopolitika ve Devlet İlgili kaynaklardan okuma ve anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Örnek Olay
4 Jeopolitikada Klasik Teoriler İlgili kaynaklardan okuma ve anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
5 Jeopolitikada Klasik Teoriler İlgili kaynaklardan okuma ve anlama Anlatım
6 Nazizm: Jeopolitik düşüncenin uygulanması İlgili kaynaklardan okuma ve anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Soğuk Savaş sonrası Jeopolitika İlgili kaynaklardan okuma ve anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Mid-Term Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Yeni kavramların Jeopolikaya eklenmesi İlgili kaynaklardan okuma ve anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
10 Jeopolitikada Çağdaş Teoriler İlgili kaynaklardan okuma ve anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
11 Enerji kaynakları ve Jeopolitik Yaklaşımlar İlgili kaynaklardan okuma ve anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
12 NeoLiberal yaklaşımlarla dünya jeopolitiği İlgili kaynaklardan okuma ve anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
13 İnşaacı yaklaşımlarla dünya jeopoitiği İlgili kaynaklardan okuma ve anlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
14 Jeopolitikada karar mekanizmaları İlgili kaynaklardan okuma ve anlama Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
15 Türkiye ve Jeopolitik durumu İlgili kaynaklardan okuma ve anlama Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Benzetim
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kaynaklardan okuma ve anlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar